User Tools

Site Tools


nova_stopa_zatezne_kamate_od_1._srpnja_2017._godine

Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2017. godine

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Hrvatska narodna banka objavila je u Narodnim novinama broj 64 od 5. srpnja 2017. godine prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunatu za referentno razdoblje od 1. studenoga 2016. do 30. travnja 2017. godine. Navedena prosječna kamatna stopa iznosi 4,41%. Zakonom o obveznim odnosima visina kamatne stope utvrđuje se uvećanjem navedene prosječne kamatne stope za 5 postotnih poena na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava, a u ostalim odnosima za 3 postotna poena. Rezultat dobiven izračunom na temelju Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i Zakonom o obveznim odnosima je isti, temeljem čega zatezna kamata od 1. srpnja 2017. godine iznosi kako slijedi:

OdnosStopa zatezne kamate od 1. srpnja do 31. prosinca 2017.
Ugovori između trgovaca9,41%(pros. kta stopa 4,41 + 5 p.p.)
Ugovori između trgovaca i osoba javnog prava9,41%(pros. kta stopa 4,41 + 5 p.p.)
Ostali odnosi7,41% (pros. kta stopa 4,41 + 3 p.p.)

Bez obzira što je prosječna kamatna stopa, na temelju koje se izračunava zatezna kamata, objavljena nakon 1. srpnja 2017. godine, nova stopa zatezne kamate primjenjuje se od 1. srpnja 2017. godine, što proizlazi iz članka 29. stavaka 2. i 8. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. od 35/05. do 78/15.)

Izvor: http://www.rif.hr/naslovnica/novosti/326/nova-stopa-zatezne-kamate-od-1-srpnja-2017-godine

nova_stopa_zatezne_kamate_od_1._srpnja_2017._godine.txt · Last modified: 2017/09/28 00:53 by gasparovic