User Tools

Site Tools


neoporezivi_primitci_iz_proracuna_i_fondova_eu_per_diem_30.10.2013

Neoporezivi primitci iz proračuna i fondova EU (per diem)

Sredstva isplaćena osobama iz fondova i programa EU za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a sa svrhom obrazovanja i stručnog usavršavanja , neoporezive su isplate u smislu poreza na dohodak. Nakon 5. srpnja bitno je da se isplata obavlja putem agencija koje su akriditirane pri Europskoj komisiji za provedbu programa u području učenja.

Dnevnice (per diem) koje se isplačuju radnicima, a koje služe za pokriće troškova smještaja, prehrane, prijevoza i ostalih troškova koji se odnose na projekte EU i isplaćenje su iz proračuna Europske unije, mogu se neoporezivo isplatiti do svota propisanih odlukom koja je objavljena na internetskom stranici: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm. Neoporezive svote dnevnica za inozemstvo za “obična” službena putovanja, tj. putovanja u inozemstvo koja nisu isplaćena iz proračuna EU, isplaćuju se neoporezivo do svota propisanih Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike državnog proračuna.

Tretman porezom na dodanu vrijednost

Prema čl. 198. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13. i 85/13.), isporuke dobara i usluga koje se obavljaju u okviru projekta IPA prema ugovorima sklopljenim prije dana stupanja na snagu Zakona, oslobođene su plaćanja PDV-a.

Stoga ako je ugovor za program koji se financira iz sredstava Europske zajednice u vezi s financiskom pomoći RH na temelju Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)(Nar.nov.-Međ.ug.,br. 10/07.) i drugih programa sklopljen prije 1. srpnja 2013., primjenjuje se oslobađanje od PDV-a.

Ali za sve novo sklopljene ugovore prema okvirnom sporazumu između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financirau iz potpore Europske zajednice, NEMA oslobađanja od obračuna i plaćanja PDV-a.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

Izvor: RRIF 10/2013

neoporezivi_primitci_iz_proracuna_i_fondova_eu_per_diem_30.10.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)