User Tools

Site Tools


nema_povecanja_temeljnog_kapitala_iz_reinvestiranog_dobitka_bez_revizije_13.03.2013

Nema povećanja temeljnog kapitala iz reinvestiranog dobitka bez revizije

Pristup koji je poznat u provedbi povećanja temeljnog kapitala iz ostvarenog dobitka ili rezervi polazi od potrebe revizije cjelokupnog poslovanja koje prethodi utvrđivanju financijskog rezultata i donošenju odluke o svoti koja se može rasporediti (namijeniti) za povećanje temeljnog kapitala (vidjeti RRiF br. 2/13. str. 191. i RRiF br. 3/13 str. 175.). To stvara problem svim malim poduzetnicima koji nisu obveznici revizije (imaju prihode manje od 30 mil. kn).

Motiv za povećanje temeljnog kapitala je u poreznoj olakšici koja se može ostvariti za 2012. na način da se ostvareni dobitak (ili dio dobitka) uporabi za povećanje temeljnog kapitala upisom u sudski registar. S obzirom na to da je povećanje temeljnog kapitala moguće provesti i na jednostavniji način putem uplate dobitka od strane članova društva u svrhu povećanja temeljnog kapitala, sukladno čl. 457. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, u tom smislu uredništvo RRiF-a zatražilo je mišljenje o primjeni čl. 6. st. 5. Zakona o porezu na dobit i čl. 12.a Pravilnika o porezu na dobit, a s obzirom na definiciju povećanja temeljnog kapitala iz reinvestiranog dobitka “…sukladno posebnim propisima”. Naime, ako bi se dobitak 2012. po odluci skupštine društva s ograničenom odgovornošću namijenio za reinvestiranje radi povećanja temeljnog kapitala, a to je moguće provesti iz uplata članova društva tog dobitka, sukladno čl. 457. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, na način da se obavi pro forma isplata dobitka članovima društva uz istodobnu uplatu iste svote u društvo, pod uvjetom da se to ne smatra oporezivim primitkom prema čl. 51. st. 4. Zakona o porezu na dohodak. Za takvo rješenje bitno je tumačenje Središnjeg ureda Porezne uprave koje može ovu transakciju ocijeniti gospodarski prihvatljivom jer članovi društva svoj dohodak od kapitala uporabljuju za namjenu za koju postoji porezno oslobođenje. Time se može ispuniti načelo prevage biti nad oblikom (formom) u kojoj porezne činjenice (dokaz upisa povećanja temeljnog kapitala) potvrđuju gospodarsku bit uplate i isplate.

Na ovaj se način pojednostavnjuje i ubrzava upis povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, a također se otklanjaju značajni troškovi revizije poslovanja i financijskih izvještaja.

Na žalost, a prema dostupnim informacijama, odgovor na naš prijedlog o pojednostavljenom povećanju temeljnog kapitala neće biti prihvaćen. Stoga svima kojima smo dali nadu (na seminarima je o tome bilo govora) moramo priopćiti da ako žele ostvariti poreznu olakšicu mogu to učiniti na skuplji način.

Izvor:http://www.rrif.hr/Nema_povecanja_temeljnog_kapitala_iz_reinvestirano-948-vijest.html

nema_povecanja_temeljnog_kapitala_iz_reinvestiranog_dobitka_bez_revizije_13.03.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)