User Tools

Site Tools


neisplata_place_kao_kazneno_djelo

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Neisplata plaće kao kazneno djelo

kako-zaraditi-novac-300x224.jpg

Srijeda, 28.09.2011.

Iako je u trenutno važećem Kaznenom zakonu neisplata plaće već predviđena kao kazneno djelo, ali u okviru članka 114. pod nazivom “Povreda prava na rad i drugih prava iz rada” (po kojem članku postoji nekoliko pravomoćnih osuđujućih presuda) u postupku donošenja novog Kaznenog zakona došlo je do nekih nedoumica oko novopredloženog kaznenog djela „Neisplate plaće“ (posebice od strane Hrvatske udruge poslodavaca).

Međutim, strahovanja HUP-a su, kako sada izgleda, ipak neutemeljena. Naime, novo predloženo uređenje i inkriminacija kaznenog djela „Neisplate plaće“ je zapravo povoljnije po poslodavce, jer je novim zakonskim rješenjem znatno sužena kriminalna zona te je ovo kazneno djelo uže definirano i biti će ga znatno teže dokazati.

Naime, prethodno će trebati utvrđivati zbog čega poslodavac nije isplatio plaću i jesu li razlozi za to nastali nesavjesnim ili nezakonitim gospodarenjem ili je do neisplate došlo zbog opravdanih gospodarskih poteškoća ili iz drugih opravdanih razloga.

Pri tome će se utvrđivati da li je neisplatom plaće poslodavac pribavio sebi ili drugom (prvenstveno svom trgovačkom društvu ili obrtu) imovinsku korist. Time se prostor za kažnjavanje za neisplatu plaće sužava zapravo samo za slučaj kada poslodavac radniku plaću ne isplati namjerno, iako je to objektivno mogao.

No, do donošenja novog zakona ostat će na snazi dosadašnja odredba KZ-a i to bar do 1. srpnja 2013. za kada je predloženo stupanje budućeg zakona na snagu.

Izvor:http://rrif.hr/Neisplata_place_kao_kazneno_djelo-707-vijest.html

neisplata_place_kao_kazneno_djelo.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)