User Tools

Site Tools


naplata_poreznog_duga_reprogramom

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Naplata poreznog duga reprogramom

porezni_dug.jpg

Poduzetnicima s problemima u likvidnosti kao posljedici poremećaja na tržištu, izmijenjenim odredbama Zakona o mjerama naplate poreznog duga, ponovo je omogućeno reprogramiranje naplate poreznog duga nastalog do 31. siječnja 2012. i to na rok koji je s 30 produljen na 36 mjeseci, pri čemu i poduzetnici kojima je rješenjem već odobren reprogram, imaju mogućnost podnijeti poseban zahtjev za reprogramiranjem naplate poreznog duga pod povoljnijim uvjetima.

Propisani uvjet za postupanje po pisanom i obrazloženom zahtjev za reporgramiranje naplate poreznog duga je uredno podmirivanje novih poreznih obveza od 1.veljače 2012. Stoga će se u nadležnoj ispostavi Porezne uprave, utvrđivanje statusa poduzetnika je li uredan porezni obveznik, obavljati na temelju:

- uvida u stanje računa s osnove javnih davanja čiju analitičku evidenciju po šifri konta prati Porezna uprava, a na dan obrade zahtjeva, te

- dostavljene obavijesti nadležnog tijela Carinske uprave za obveze s osnove trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost pri uvozu i carine, a koje zaduženje nakon 01. veljače 2012. poduzetnik treba u cijelosti podmiriti.

Ako poduzetnik nije uredan porezni obveznik nakon 31. siječnja 2012., a poduzetnik - pravna osoba je u 2010. imao iskazan porezni dug a u isto vrijeme je obavljao isplatu dividende, udjela u dobiti ili predujma dobiti., njegov zahtjev za reprogramom poreznog duga će se Zaključkom odbaciti.

Zaključak o odbacivanju zahtjeva – donijet će nadležna ispostava Porezne uprave i u slučaju kada je poduzetnik podnio zahtjev za plaćanjem poreznog duga na rate izvan roka, odnosno nakon isteka 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o mjerama naplate poreznog duga, te ako se podnositelji zahtjeva u smislu Zakona ne smatraju poduzetnicima na koje se Zakon ne može primijeniti.

Iz navedenog proizlazi da je uvjet za postupanje po zahtjevu te izdavanje pozitivnog rješenja o reprogramu poreznog duga, podnošenje pisanog i obrazloženog zahtjeva poduzetnika u roku, uredno izvršavanje novih poreznih obveza nakon 31. siječnja 2012, te za poduzetnike – pravne osobe, provjera činjenice da nisu obavljali isplatu dividendi, udjela u dobiti ili predujam dobiti, ako su u 2010. imali iskazan dug po osnovi javnih davanja o kojima analitičku evidenciju vodi Carinska ili Porezna uprava.

Izvor:http://www.racunovodja.hr/naplata-poreznog-duga-reporgramom-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4hdMEPAd_4St/

naplata_poreznog_duga_reprogramom.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)