User Tools

Site Tools


najcesci_porezni_prekrsaji_vezani_uz_sustav_pdv-a_i_dokumentaciju

Najčešći porezni prekršaji vezani uz sustav PDV-a i dokumentaciju

Cilj nam nije samo uputiti vas kako da platite manje poreza, želimo i smanjiti porezne rizike kojima ste kao poduzetnici izloženi. Zato ćemo ukratko navesti koji su najčešći problemi prilikom poreznog nadzora. Predviđene novčane kazne za navedene prekršaje iznose od 1.000 do 200.000 kuna. Odgovorna osoba također se može kazniti u iznosu od 500 do 10.000 kuna. a) obračunani i prijavljeni PDV ne uplaćuje se u propisanim rokovima

Ovdje do prekršaja često dolazi zbog toga što poduzetnici nemaju novca na računu pa svjesno ne plate PDV iako znaju da ga trebaju platiti. Zbog visokih kamatnih stopa (15 posto) bilo bi pametno pripaziti na pravodobno plaćanje.

b) neobračunavanje ili netočno obračunavanje PDV-a prema izdanim računima za isporučena dobra

To je daleko najčešći prekršaj. Obveza za obračunavanje PDV-a nastaje u poreznom razdoblju kad nastane isporuka. Ovom prilikom želimo skrenuti pozornost poduzetnicima i računovođama: kad isporučite dobra ili usluge, dužni ste obračunati i PDV, naravno ako ste u sustavu PDV-a.

c) neizdavanje računa i neosiguravanje podataka za obračun i uplatu PDV-a

Ako se ne izda račun, postavlja se opravdano pitanje kako će do osobe koja je zadužena za obračun PDV-a doći informacija o obračunu PDV-a.

d) posjedovanje robe bez dokumentacije o nabavi

To pitanje postaje sve aktualnije. Naime, praksa je da se provjerava dobavljače i da se preko dobavljača osporava priznavanje pretporeza i rashoda kod poreznog obveznika. Recimo, poduzetnik A naručio je građevinski objekt od izvođača B. Radovi su uredno izvedeni. Međutim, porezna kontrola prilikom provjere poduzetnika B utvrdila je da poduzetnik B nema nijednog zaposlenog niti ima fakture od nekog drugog izvođača! Drugim riječima, cijeli je posao izvođač B izveo na crno.

Da je poduzetnik B upao u nemilost porezne uprave, uopće ne čudi. Međutim, ono što iznenađuje jest da je porezna kontrola došla provjeriti poduzetnika A i prilikom provjere osporila je priznavanje pretporeza za građevinski objekt i rashode amortizacije. Ma koliko to suludo zvučalo, poduzetnik A dobio je prvostupanjsko rješenje da je izgubio spor. Dakle, morate paziti s kim poslujete.

e) neiskazivanje prometa preko naplatnih uređaja ili na drugi odgovarajući način za one koji isporuku dobara ili obavljenih usluga naplaćuju u gotovini

To je prekršaj koji predstavlja kriminalnu radnju i nema ga potrebe komentirati. U laži su kratke noge i miran san nema cijenu.

f) neutvrđivanje obveze za PDV kod vlastite potrošnje

To su već sitne prijevare i bolje ih je izbjegavati. Ako svi budemo plaćali porez koji moramo, svima će nam biti bolje.

g) neobračunavanje PDV-a kod inozemnih usluga koje podliježu PDV-u prema mjestu primatelja usluge

Ovdje je riječ uglavnom o neznanju. Naime, prema članku 5 Zakona o PDV-u, na određene usluge koje su obavili inozemni poduzetnici potrebno je obračunati i platiti PDV (sljedeći mjesec plaćeni porez priznaje se kao pretporez pa je riječ samo o prolaznoj stavci).

Koje su usluge posrijedi?

1. prijenos, ustupanje i uporaba autorskih prava, patenata, licencija, zaštitnog znakovlja i sličnih prava te odricanje od tih prava 2. promidžbene usluge, uključujući i usluge posredovanja u tim uslugama 3. usluge inženjera, odvjetnika, revizora, računovođa, tumača, prevoditelja i druge slične usluge savjetovanja 4. usluge elektroničke obrade podataka 5. ustupanje informacija, uključujući i informacije o poslovnim postupcima i iskustvu 6. usluge banaka, osiguranja i reosiguranja 7. ustupanje osoblja 8. iznajmljivanje pokretnih dobara osim prijevoznih sredstava 9. odustajanje od obavljanja poslovne djelatnosti 10. sve usluge posredovanja u svezi s uslugama iz ovoga stavka

h) priznavanje pretporeza po ulaznim računima koji ne služe za obavljanje djelatnosti nego za privatne potrebe poduzetnika

Ovdje je riječ o klasičnim „muljažama” privatnih poduzetnika, koji padaju na kušnjama da dio svojih privatnih računa „utrpaju” u firmu

i) priznavanje pretporeza na temelju kopija računa ili nepotpunih računa

To je ozbiljno pitanje koje mnogi računovođe potpuno zanemaruju. U praksi smo vidjeli jako skupe posljedice nepažnje. Pretporez se priznaje na temelju originalnog računa, koji mora imati sve potrebne elemente. Ako ih nema, potrebno ga je vratiti dobavljaču.

http://www.profitiraj.hr/slobodna-zanimanja/najcesci-porezni-prekrsaji-vezani-uz-sustav-pdv-a-i-dokumentaciju/

najcesci_porezni_prekrsaji_vezani_uz_sustav_pdv-a_i_dokumentaciju.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)