User Tools

Site Tools


najcesce_pogreske_kod_prijave_poreza

Najčešće pogreške kod prijave poreza

Građani: Često prijavljuju olakšice i iznad priznatih 12,000 Kuna

Obrtnici: S pravilnim prijavama mogu uštedjeti značajni novac

 • Fizičke osobe
  1. Ne podnose potvrdu o stambenom kreditu
  2. Ne potpisuju izjavu o korištenju zdravstvenih usluga i donacija
  3. Često u prijavu uvrštavaju troškove koji se ne mogu priznati (u obračunu olakšica i iznad 12.000 Kuna)
  4. Značajan dio zaboravlja u prijavi obračunati čak i odbitke
 • Obrtnici i slobodne djelatnosti
  1. Česte su pogreške kod iskazivanja primitaka i izdataka (često se prijavljuju troškovi koji se ne priznaju kao što je odjeća, za čije su se priznavanje izborili samo javni bilježnici, hrana i sl.)
 • Preporuke za obrtnike i slobodna zanimanja
  1. Za tu kategoriju poreznih obveznika preporučuje se ipak angažiranje stručnih osoba, ovlaštenih revizora u sklopu knjigovodstvenih servisa jer će im se to u konačnici više isplatiti. Naime, prateći sve primitke i izdatke u skladu sa zakonom, moguće je u značajnim iznosima umanjiti poreza čak i ako nemaju trenutačno novca. Bitno je ne utajiti porez, a uvijek se može pokušati dogovoriti odgoda plaćanja
  2. Slušati savjete stručne osobe i prikupljati uredno sve troškove i račune koji se prema zakonu o porezu na dohodak mogu priznati
  3. Voditi računa o priznavanju primitaka i izdataka prema vrsti obavljanja djelatnosti
  4. Obrtnik će napraviti svoju bilancu (prikaz primitaka i izdataka). U primitke ulaze svi prihodi ostvareni od 1. siječnja do 31. prosinca (naplaćeni!), a u izdatke svi plaćeni troškovi
  5. Ako imate dugotrajnu imovinu (barem automobil) obračunava se amortizacija koja je pozamašan trošak i smanjuje poreznu osnovicu
najcesce_pogreske_kod_prijave_poreza.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)