User Tools

Site Tools


nagrade_ne_podlijezu_porezu_na_dohodak_20.06.2013

Nagrade ne podliježu porezu na dohodak

Pitanje:

Osvojila sam 10.000 kuna prvu nagradu u City Centar One. Podlijeze li porezu na dohodak?

Odogovor:

Nagrade uglavnom ne podliježe porezu na dohodak:

http://www.actarius.hr/act/knjigovodstvo/lib/exe/fetch.php?id=propisi&cache=cache&media=zakon_o_porezu_na_dohodak.html

7. PRIMICI KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM

Članak 9. (2) Dohotkom se ne smatraju ni :

2.6. primici ostvareni na nagradnim natječajima ili natjecanjima, raspisanim pod jednakim uvjetima uz mogućnost sudjelovanja svih osoba i igrama na sreću prema posebnom zakonu,

Znači, ne samo da nije oporezivo porezom na dohodak, nego se niti ne smatra dohotkom. Međutim, isplatitelj nagrade treba odrediti način isplate, znači City Centar. Autor: dr. sc. Goran Gašparović, Actarius Grupa doo

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

nagrade_ne_podlijezu_porezu_na_dohodak_20.06.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)