User Tools

Site Tools


nacionalna_klasifikacija_djelatnosti

Šifrarnik nacionalne klasifikacije djelatnosti 2002 (NKD 2002)

Šifrarnik nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD) Državnog zavoda za statistiku.

Šifra Opis
01110 UZGOJ ŽITARICA I DRUGIH USJEVA I NASADA, D.N.
01120 UZGOJ POVRĆA, CVIJEĆA, UKRASNOG BILJA I SADNOG MAT
01121 UZGOJ POVRĆA, CVIJEĆA, UKRASNOGA BILJA I SADNOGA M
01122 SKUPLJANJE ŠUMSKIH GLJIVA
01130 UZGOJ VOĆA, ORAHA I SLIČNOG ORAŠASTOG VOĆA, USJEVA
01131 VINOGRADARSTVO
01132 UZGOJ VOĆA, ORAHA I SLIČNOG ORAŠASTOG VOĆA, USJEVA
01210 UZGOJ GOVEDA, PROIZVODNJA MLIJEKA
01211 UZGOJ GOVEDA ZA PROIZVODNJU MESA
01212 UZGOJ GOVEDA ZA MLIJEKO I PRIPLOD
01220 UZGOJ OVACA, KOZA, KONJA, MAGARACA, MULA I MAZGI
01221 UZGOJ OVACA I KOZA
01222 UZGOJ KONJA, MAGARACA, MULA I MAZGI
01230 UZGOJ SVINJA
01240 UZGOJ PERADI
01250 UZGOJ OSTALIH ŽIVOTINJA
01300 UZGOJ USJEVA I UZGOJ STOKE, PERADI I OSTALIH ŽIVOT
01410 USLUŽNE DJELATNOSTI U BILJNOJ PROIZVODNJI; UREĐENJ
01420 USLUŽNE DJELATNOSTI U STOČARSTVU, OSIM VETERINARSK
01421 USLUGE UMJETNOGA OSJEMENJIVANJA
01422 OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI U STOČARSTVU, OSIM VETE
01500 LOV, STUPIČARENJE I BRIGA O DIVLJAČI, UKLJUČUJUĆI
02010 ŠUMARSTVO I SJEČA DRVA
02020 USLUGE POVEZANE SA ŠUMARSTVOM I SJEČOM DRVA
05010 RIBARSTVO
05011 OCEANSKI I MORSKI RIBOLOV
05012 SLATKOVODNI RIBOLOV
05020 UZGOJ RIBA
05021 MORSKA MRJESTILIŠTA I RIBNJACI
05022 SLATKOVODNA MRJESTILIŠTA I RIBNJACI
10100 VAĐENJE I BRIKETIRANJE KAMENOGA UGLJENA
10200 VAĐENJE I BRIKETIRIRANJE LIGNITA I MRKOGA UGLJENA
10300 VAĐENJE I BRIKETIRANJE TRESETA
11100 VAĐENJE SIROVE NAFTE I ZEMNOGA PLINA
11200 USLUŽNE DJELATNOSTI U VEZI S VAĐENJEM NAFTE I PLIN
12000 VAĐENJE URANOVIH I TORIJEVIH RUDA
13100 VAĐENJE ŽELJEZNIH RUDA
13200 VAĐENJE RUDA OBOJENIH METALA, OSIM URANOVIH I TORI
14110 VAĐENJE UKRASNOG KAMENA I KAMENA ZA GRADNJU
14120 VAĐENJE VAPNENCA, GIPSA (SADRE) I KREDE
14130 VAĐENJE ŠKRILJEVACA
14210 VAĐENJE ŠLJUNKA I PIJESKA
14220 VAĐENJE GLINE I KAOLINA
14300 VAĐENJE MINERALA ZA KEMIJSKU PROIZVODNJU I PRIRODN
14400 PROIZVODNJA SOLI
14500 VAĐENJE OSTALIH RUDA I KAMENA, D. N.
15110 PROIZVODNJA, OBRADA I KONZERVIRANJE MESA
15120 PROIZVODNJA, OBRADA I KONZERVIRANJE MESA PERADI
15130 PROIZVODNJA PROIZVODA OD MESA I MESA PERADI
15200 PRERADA I KONZERVIRANJE RIBA I RIBLJIH PROIZVODA
15310 PRERADA I KONZERVIRANJE KRUMPIRA
15320 PROIZVODNJA SOKOVA OD VOĆA I POVRĆA
15330 PRERADA I KONZERVIRANJE VOĆA I POVRĆA, D.N.
15331 PROIZVODNJA KISELOG KUPUSA
15332 OSTALA PRERADA I KONZERVIRANJE VOĆA I POVRĆA, D.N.
15410 PROIZVODNJA SIROVIH ULJA I MASTI
15420 PROIZVODNJA RAFINIRANIH ULJA I MASTI
15430 PROIZVODNJA MARGARINA I SLIČNIH JESTIVIH MASNOĆA
15510 PROIZVODNJA MLIJEKA I PROIZVODNJA SIRA
15520 PROIZVODNJA SLADOLEDA
15610 PROIZVODNJA MLINARSKIH PROIZVODA
15620 PROIZVODNJA ŠKROBA I ŠKROBNIH PROIZVODA
15710 PROIZVODNJA STOČNE HRANE
15720 PROIZVODNJA HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE
15810 PROIZVODNJA KRUHA, PECIVA, SVJEŽE TJESTENINE I KOL
15820 PROIZVODNJA DVOPEKA I KEKSA; PROIZVODNJA TRAJNOG P
15830 PROIZVODNJA ŠEĆERA
15840 PROIZVODNJA KAKAA; PROIZVODNJA ČOKOLADE I BOMBONA
15850 PROIZVODNJA MAKARONA, NJOKA I SL. SUHE TJESTENINE
15860 PRERADA ČAJA I KAVE
15870 PROIZVODNJA ZAČINA I DODATKA JELIMA
15880 PROIZVODNJA HOMOGENIZIRANE GOTOVE I DIJETETSKE HRA
15890 PROIZVODNJA OSTALIH PREHRAMBENIH PROIZVODA, D.N.
15910 PROIZVODNJA DESTILIRANIH ALKOHOLNIH PIĆA
15920 PROIZVODNJA ETILNOG ALKOHOLA IZ FERMENTIRANIH MATE
15930 PROIZVODNJA VINA
15940 PROIZVODNJA JABUKOVAČE I OSTALIH VOĆNIH VINA
15950 PROIZVODNJA OSTALIH NEDESTILIRANIH FERMENTIRANIH P
15960 PROIZVODNJA PIVA
15970 PROIZVODNJA SLADA
15980 PROIZVODNJA MINERALNE VODE I OSVJEŽAVAJUĆIH NAPITA
15981 PROIZVODNJA MINERALNE VODE
15982 PROIZVODNJA OSVJEŽAVAJUĆIH NAPITAKA
16000 PROIZVODNJA DUHANSKIH PROIZVODA
16001 PROIZVODNJA FERMENTIRANOGA DUHANA
16002 PROIZVODNJA OSTALIH DUHANSKIH PROIZVODA
17110 PRIPREMA I PREDENJE VLAKANA PAMUČNOGA TIPA
17120 PRIPREMA I PREDENJE GREBENENANIH VLAKANA VUNENOGA
17130 PRIPREMA I PREDENJE ČEŠLJANIH VLAKANA VUNENOGA TIP
17140 PRIPREMA I PREDENJE VLAKANA LANENOGA TIPA
17150 PRIPREMA I PREDENJE SVILE, UKLJUČUJUĆI OTPADNU SVI
17160 PROIZVODNJA KONCA ZA ŠIVANJE
17170 PRIPREMA I PREDENJE OSTALIH TEKSTILNIH VLAKANA
17210 PROIZVODNJA TKANINA OD PREĐE PAMUČNOGA TIPA
17220 PROIZVODNJA TKANINA OD GREBENANE PREĐE VUNENOGA TI
17230 PROIZVODNJA TKANINA OD ČEŠLJANE PREĐE VUNENOGA TIP
17240 PROIZVODNJA TKANINA OD PREĐE SVILENOGA TIPA
17250 PROIZVODNJA TKANINA OD OSTALE PREĐE
17300 DOVRŠAVANJE TEKSTILA
17400 PROIZVODNJA GOTOVIH TEKSTILNIH PROIZVODA, OSIM ODJ
17401 PROIZVODNJA GOTOVIH TEKSTILNIH PROIZVODA ZA KUĆANS
17402 PROIZVODNJA OSTALIH GOTOVIH TEKSTILNIH PROIZVODA,
17510 PROIZVODNJA SAGOVA I PROSTIRAČA ZA POD
17520 PROIZVODNJA UŽADI, KONOPACA, UPLETNOGA KONCA I MRE
17530 PROIZVODNJA NETKANOGA TEKSTILA I PROIZVODA OD NETK
17540 PROIZVODNJA OSTALIH TEKSTILNIH PROIZVODA, D. N.
17541 PROIZVODNJA POZAMANTERIJE
17542 PROIZVODNJA NESPOMENUTIH TEKSTILNIH PROIZVODA
17600 PROIZVODNJA PLETENIH I KUKIČANIH TKANINA
17710 PROIZVODNJA PLETENIH I KUKIČANIH ČARAPA
17720 PROIZVODNJA PLETENIH I KUKIČANIH PULOVERA, JAKNI I
18100 PROIZVODNJA KOŽNE ODJEĆE
18210 PROIZVODNJA RADNIH ODIJELA
18220 PROIZVODNJA OSTALE VANJSKE ODJEĆE
18221 PROIZVODNJA OSTALE VANJSKE ODJEĆE, OSIM PO MJERI
18222 PROIZVODNJA OSTALE VANJSKE ODJEĆE, PO MJERI
18230 PROIZVODNJA RUBLJA
18240 PROIZVODNJA OSTALE ODJEĆE I PRIBORA ZA ODJEĆU, D.N
18241 PROIZVODNJA ODJEĆE ZA DOJENČAD I MALU DJECU, TE SP
18242 PROIZVODNJA PRIBORA ZA ODJEĆU, D.N.
18300 DORADA I BOJENJE KRZNA; PROIZVODNJA PROIZVODA OD K
19100 ŠTAVLJENJE I OBRADA KOŽE
19200 PROIZVODNJA KOVČEGA I TORBI, RUČNIH TORBICA, SEDLA
19300 PROIZVODNJA OBUĆE
19301 SERIJSKA PROIZVODNJA OBUĆE
19302 PROIZVODNJA OBUĆE PO NARUDŽBI I U VRLO MALIM SERIJ
20100 PROIZVODNJA PILJENE GRAĐE; IMPREGNACIJA DRVA
20101 PROIZVODNJA PILJENE GRAĐE; OSIM NESASTAVLJENOGA MA
20102 PROIZVODNJA NESASTAVLJENOGA MATERIJALA ZA PODOVE
20200 PROIZVODNJA FURNIRA; PROIZVODNJA ŠPERPLOČA, PANEL-
20300 PROIZVODNJA GRAĐEVINSKE STOLARIJE I ELEMENATA
20400 PROIZVODNJA AMBALAŽE OD DRVA
20510 PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA OD DRVA
20520 PROIZVODNJA PREDMETA OD PLUTA, SLAME I PLETARSKIH
21110 PROIZVODNJA CELULOZE
21120 PROIZVODNJA PAPIRA I KARTONA
21210 PROIZVODNJA VALOVITOGA PAPIRA I KARTONA, TE AMBALA
21220 PROIZVODNJA PROIZVODA OD PAPIRA ZA KUĆANSTVO, HIGI
21230 PROIZVODNJA UREDSKOG MATERIJALA OD PAPIRA
21240 PROIZVODNJA ZIDNIH TAPETA
21250 PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA OD PAPIRA I KARTONA,
22110 IZDAVANJE KNJIGA
22120 IZDAVANJE NOVINA
22130 IZDAVANJE ČASOPISA I PERIODIČNIH PUBLIKACIJA
22140 IZDAVANJE ZVUČNIH ZAPISA
22150 OSTALA IZDAVAČKA DJELATNOST
22210 TISKANJE NOVINA
22220 TISKANJE, D.N.
22230 KNJIGOVEŠKE DJELATNOSTI
22240 DJELATNOST PRIPREME ZA TISKANJE
22250 POMOĆNE DJELATNOSTI POVEZANE S TISKANJEM
22310 UMNOŽAVANJE ZVUČNIH ZAPISA
22320 UMNOŽAVANJE VIDEOZAPISA
22330 UMNOŽAVANJE RAČUNALNIH ZAPISA
23100 PROIZVODNJA PROIZVODA KOKSNIH PEĆI
23200 PROIZVODNJA NAFTNIH DERIVATA
23300 PROIZVODNJA NUKLEARNOGA GORIVA
24110 PROIZVODNJA INDUSTRIJSKIH PLINOVA
24120 PROIZVODNJA KOLORANATA I PIGMENATA
24130 PROIZVODNJA OSTALIH ANORGANSKIH OSNOVNIH KEMIKALIJ
24140 PROIZVODNJA OSTALIH ORGANSKIH OSNOVNIH KEMIKALIJA
24150 PROIZVODNJA KEMIJSKIH MINERALNIH GNOJIVA I DUŠIČNI
24160 PROIZVODNJA PLASTIČNIH MASA, U PRIMARNIM OBLICIMA
24170 PROIZVODNJA SINTETIČNOG KAUČUKA, U PRIMARNIM OBLIC
24200 PROIZVODNJA PESTICIDA I DRUGIH AGROKEMIJSKIH PROIZ
24300 PROIZVODNJA BOJA, LAKOVA I SLIČNIH PREMAZA, GRAFIČ
24410 PROIZVODNJA OSNOVNIH FARMACEUTSKIH SIROVINA
24420 PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PRIPRAVAKA
24510 PROIZVODNJA SAPUNA I DETERDŽENATA, SREDSTAVA ZA ČI
24520 PROIZVODNJA PARFEMA I TOALETNO-KOZMETIČKIH PREPARA
24610 PROIZVODNJA EKSPLOZIVA
24620 PROIZVODNJA LJEPILA I ŽELATINE
24630 PROIZVODNJA ETERIČNIH ULJA
24640 PROIZVODNJA KEMIJSKIH MATERIJALA ZA UPORABU U FOTO
24650 PROIZVODNJA GOTOVIH NESNIMLJENIH MEDIJA
24660 PROIZVODNJA OSTALIH KEMIJSKIH PROIZVODA, D. N.
24700 PROIZVODNJA UMJETNIH I SINTETIČNIH VLAKANA
25110 PROIZVODNJA VANJSKIH I UNUTRAŠNJIH GUMA ZA VOZILA
25120 PROTEKTIRANJE VANJSKIH GUMA
25130 PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA OD GUME
25210 PROIZVODNJA PLOČA, LISTOVA, CIJEVI I PROFILA OD PL
25220 PROIZVODNJA AMBALAŽE OD PLASTIKE
25230 PROIZVODNJA PROIZVODA OD PLASTIKE ZA GRAĐEVINARSTV
25240 PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIKE
26110 PROIZVODNJA RAVNOGA STAKLA
26120 OBLIKOVANJE I OBRADA RAVNOGA STAKLA
26130 PROIZVODNJA ŠUPLJEGA STAKLA
26140 PROIZVODNJA STAKLENIH VLAKANA
26150 PROIZVODNJA I OBRADA OSTALOGA STAKLA, UKLJUČUJUĆI
26210 PROIZVODNJA KERAMIČKIH PROIZVODA ZA KUĆANSTVO I UK
26220 PROIZVODNJA SANITARNE KERAMIKE ZA UGRADNJU
26230 PROIZVODNJA KERAMIČKIH IZOLATORA I IZOLACIJSKOGA P
26240 PROIZVODNJA OSTALIH TEHNIČKIH PROIZVODA OD KERAMIK
26250 PROIZVODNJA OSTALIH KERAMIČKIH PROIZVODA
26260 PROIZVODNJA VATROSTALNIH KERAMIČKIH PROIZVODA
26300 PROIZVODNJA KERAMIČKIH PLOČICA I PLOČA
26400 PROIZVODNJA OPEKE, CRIJEPA I PROIZVODA OD PEČENE G
26510 PROIZVODNJA CEMENTA
26520 PROIZVODNJA VAPNA
26530 PROIZVODNJA GIPSA (SADRE)
26610 PROIZVODNJA PROIZVODA OD BETONA ZA GRAĐEVINARSTVO
26620 PROIZVODNJA PROIZVODA OD GIPSA (SADRE) ZA GRAĐEVIN
26630 PROIZVODNJA GOTOVE BETONSKE SMJESE
26640 PROIZVODNJA ŽBUKE
26650 PROIZVODNJA FIBRO-CEMENTA
26660 PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA OD BETONA, GIPSA (SA
26700 REZANJE, OBLIKOVANJE I OBRADA UKRASNOG KAMENA I KA
26810 PROIZVODNJA BRUSNIH PROIZVODA
26820 PROIZVODNJA OSTALIH NEMETALNIH PROIZVODA, D. N.
27100 PROIZVODNJA SIROVOGA ŽELJEZA, ČELIKA I FEROLEGURA
27210 PROIZVODNJA LIJEVANIH CIJEVI OD ŽELJEZA
27220 PROIZVODNJA CIJEVI OD ČELIKA
27310 HLADNO VUČENJE
27320 HLADNO VALJANJE USKIH VRPCA
27330 HLADNO OBLIKOVANJE PROFILA
27340 VUČENJE ŽICA
27410 PROIZVODNJA PLEMENITIH METALA
27420 PROIZVODNJA ALUMINIJA
27430 PROIZVODNJA OLOVA, CINKA, KOSITRA
27440 PROIZVODNJA BAKRA
27450 PROIZVODNJA OSTALIH OBOJENIH METALA
27510 LIJEVANJE ŽELJEZA
27520 LIJEVANJE ČELIKA
27530 LIJEVANJE LAKIH METALA
27540 LIJEVANJE OSTALIH OBOJENIH METALA
27541 LIJEVANJE OSTALIH OBOJENIH METALA, OSIM LIJEVANJA
27542 LIJEVANJE UNIKATA I SLIČNIH ODLJEVAKA OD OSTALIH O
28110 PROIZVODNJA METALNIH KONSTRUKCIJA I NJIHOVIH DIJEL
28120 PROIZVODNJA GRAĐEVINSKE STOLARIJE OD METALA
28210 PROIZVODNJA CISTERNI, REZERVOARA I SL. POSUDA OD M
28220 PROIZVODNJA RADIJATORA I KOTLOVA ZA CENTRALNO GRIJ
28300 PROIZVODNJA PARNIH KOTLOVA, OSIM KOTLOVA ZA CENTRA
28400 KOVANJE, PREŠANJE, ŠTANCANJE I VALJANJE METALA; ME
28510 OBRADA I PREVLAČENJE METALA
28520 OPĆI MEHANIČKI RADOVI
28610 PROIZVODNJA SJEČIVA
28620 PROIZVODNJA ALATA
28630 PROIZVODNJA BRAVA I OKOVA
28710 PROIZVODNJA BAČAVA I SLIČNIH POSUDA OD ČELIKA
28720 PROIZVODNJA AMBALAŽE OD LAKIH METALA
28730 PROIZVODNJA PROIZVODA OD ŽICE
28740 PROIZVODNJA ZAKOVICA, VIJČANE ROBE, LANACA I OPRUG
28750 PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA OD METALA, D. N.
28751 PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA OD METALA ZA KUĆANST
28752 PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA OD METALA, OSIM ZA K
29110 PROIZVODNJA MOTORA I TURBINA, OSIM MOTORA ZA ZRAKO
29120 PROIZVODNJA CRPKI I KOMPRESORA
29130 PROIZVODNJA SLAVINA I VENTILA
29140 PROIZVODNJA LEŽAJEVA, PRIJENOSNIKA, TE PRIJENOSNIH
29210 PROIZVODNJA INDUSTRIJSKIH PEĆI I PLAMENIKA
29220 PROIZVODNJA UREĐAJA ZA DIZANJE I PRENOŠENJE
29230 PROIZVODNJA RASHLADNE I VENTILACIJSKE OPREME, OSIM
29240 PROIZVODNJA OSTALIH STROJEVA ZA OPĆE NAMJENE, D. N
29310 PROIZVODNJA TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU
29320 PROIZVODNJA OSTALIH STROJEVA ZA POLJOPRIVREDU I ŠU
29410 PROIZVODNJA PRIJENOSNOG MEHANIZIRANOG RUČNOG ALATA
29420 PROIZVODNJA OSTALIH ALATNIH STROJEVA ZA OBRADU MET
29430 PROIZVODNJA OSTALIH ALATNIH STROJEVA, D.N.
29510 PROIZVODNJA STROJEVA ZA METALURGIJU
29520 PROIZVODNJA STROJEVA ZA RUDNIKE, KAMENOLOME I GRAĐ
29530 PROIZVODNJA STROJEVA ZA INDUSTRIJU HRANE, PIĆA I D
29540 PROIZVODNJA STROJEVA ZA INDUSTRIJU TEKSTILA, ODJEĆ
29550 PROIZVODNJA STROJEVA ZA INDUSTRIJU PAPIRA I KARTON
29560 PROIZVODNJA OSTALIH STROJEVA ZA POSEBNE NAMJENE, D
29600 PROIZVODNJA ORUŽJA I STRELJIVA
29710 PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH APARATA ZA KUĆANSTVO
29720 PROIZVODNJA NEELEKTRIČNIH APARATA ZA KUĆANSTVO
30010 PROIZVODNJA UREDSKIH STROJEVA
30020 PROIZVODNJA RAČUNALA I DRUGE OPREME ZA OBRADU PODA
31100 PROIZVODNJA ELEKTROMOTORA, GENERATORA I TRANSFORMA
31200 PROIZVODNJA OPREME ZA DISTRIBUCIJU I KONTROLU ELEK
31300 PROIZVODNJA IZOLIRANE ŽICE I KABELA
31400 PROIZVODNJA AKUMULATORA, PRIMARNIH STANICA I PRIMA
31500 PROIZVODNJA ŽARULJA I ELEKTRIČNIH SVJETILJAKA
31610 PROIZVODNJA ELEKTRIČNE OPREME ZA MOTORE I VOZILA,
31620 PROIZVODNJA OSTALE ELEKTRIČNE OPREME, D. N.
32100 PROIZVODNJA ELEKTRONIČKIH CIJEVI I DRUGIH ELEKTRON
32200 PROIZVODNJA TELEVIZIJSKIH ODAŠILJAČA I RADIOODAŠIL
32300 PROIZVODNJA TELEVIZIJSKIH PRIJAMNIKA, RADIOPRIJAMN
33100 PROIZVODNJA MEDICINSKE I KIRURŠKE OPREME TE ORTOPE
33200 PROIZVODNJA INSTRUMENATA I APARATA ZA MJERENJE, KO
33300 PROIZVODNJA OPREME ZA KONTROLU INDUSTRIJSKIH PROCE
33400 PROIZVODNJA OPTIČKIH INSTRUMENATA I FOTOGRAFSKE OP
33500 PROIZVODNJA SATOVA
34100 PROIZVODNJA MOTORNIH VOZILA
34200 PROIZVODNJA KAROSERIJA ZA MOTORNA VOZILA; PROIZVOD
34300 PROIZVODNJA DIJELOVA I PRIBORA ZA MOTORNA VOZILA I
35110 GRADNJA I POPRAVAK BRODOVA
35111 BRODOGRADNJA
35112 POPRAVCI I PREINAKE BRODOVA
35120 GRADNJA I POPRAVAK ČAMACA ZA RAZONODU I SPORTSKIH
35200 PROIZVODNJA I POPRAVAK ŽELJEZNIČKIH I DRUGIH TRAČN
35201 PROIZVODNJA ŽELJEZNIČKIH I DRUGIH LOKOMOTIVA I TRA
35202 POPRAVAK ŽELJEZNIČKIH I DRUGIH LOKOMOTIVA I TRAČNI
35300 PROIZVODNJA I POPRAVAK ZRAKOPLOVA I SVEMIRSKIH LET
35410 PROIZVODNJA MOTOCIKLA
35420 PROIZVODNJA BICIKLA
35430 PROIZVODNJA INVALIDSKIH KOLICA
35500 PROIZVODNJA OSTALIH VOZILA, D. N.
36110 PROIZVODNJA STOLICA I SJEDALA
36120 PROIZVODNJA OSTALOGA NAMJEŠTAJA ZA POSLOVNE I PROD
36130 PROIZVODNJA OSTALOGA KUHINJSKOG NAMJEŠTAJA
36140 PROIZVODNJA OSTALOGA NAMJEŠTAJA
36150 PROIZVODNJA MADRACA
36210 PROIZVODNJA NOVCA
36220 PROIZVODNJA NAKITA I SRODNIH PROIZVODA, D. N.
36300 PROIZVODNJA GLAZBENIH INSTRUMENATA
36400 PROIZVODNJA SPORTSKE OPREME
36500 PROIZVODNJA IGARA I IGRAČAKA
36610 PROIZVODNJA IMITACIJE NAKITA (BIŽUTERIJE)
36620 PROIZVODNJA METLI I ČETAKA
36630 OSTALA RAZNOVRSNA PROIZVODNJA, D. N.
37100 RECIKLAŽA METALNIH OSTATAKA I OTPADAKA
37200 RECIKLAŽA NEMETALNIH OSTATAKA I OTPADAKA
40110 PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
40120 PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE
40130 DISTRIBUCIJA I TRGOVINA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
40210 PROIZVODNJA PLINA
40220 DISTRIBUCIJA I TRGOVINA PLINOVITIM GORIVIMA DISTRI
40300 OPSKRBA PAROM I TOPLOM VODOM
41000 SKUPLJANJE, PROČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE
45110 RUŠENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I ZEMLJANI RADOVI
45120 POKUSNO BUŠENJE I SONDIRANJE TERENA ZA GRADNJU
45210 PODIZANJE ZGRADA (VISOKOGRADNJA) I IZGRADNJA OBJEK
45211 PODIZANJE ZGRADA (VISOKOGRADNJA)
45212 IZGRADNJA OBJEKATA NISKOGRADNJE
45220 PODIZANJE I POKRIVANJE KROVNIH KONSTRUKCIJA
45231 IZGRADNJA AUTOCESTA I DRUGIH CESTA, UZLETIŠTA U ZR
45232 IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA
45240 IZGRADNJA HIDROGRAĐEVINSKIH OBJEKATA
45250 OSTALI GRAĐEVINSKI RADOVI KOJI ZAHTIJEVAJU SPECIJA
45310 ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
45320 IZOLACIJSKI RADOVI
45330 POSTAVLJANJE INSTALACIJA ZA VODU, PLIN, GRIJANJE,
45340 OSTALI INSTALACIJSKI RADOVI
45410 FASADNI I ŠTUKATURNI RADOVI
45420 UGRADNJA STOLARIJE
45430 POSTAVLJANJE PODNIH I ZIDNIH OBLOGA
45440 SOBOSLIKARSKI I STAKLARSKI RADOVI
45450 OSTALI ZAVRŠNI RADOVI
45500 IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME ZA IZGRADNJU ILI
50100 TRGOVINA MOTORNIM VOZILIMA
50101 TRGOVINA NA VELIKO MOTORNIM VOZILIMA
50102 TRGOVINA NA MALO MOTORNIM VOZILIMA
50103 POSREDOVANJE U TRGOVINI MOTORNIM VOZILIMA
50200 ODRŽAVANJE I POPRAVAK MOTORNIH VOZILA
50300 TRGOVINA DIJELOVIMA I PRIBOROM ZA MOTORNA VOZILA
50301 TRGOVINA NA VELIKO DIJELOVIMA I PRIBOROM ZA MOTORN
50302 TRGOVINA NA MALO DIJELOVIMA I PRIBOROM ZA MOTORNA
50303 POSREDOVANJE U TRGOVINI DIJELOVIMA I PRIBOROM ZA M
50400 TRGOVINA MOTOCIKLIMA, ODRŽAVANJE I POPRAVAK MOTOCI
50401 TRGOVINA NA VELIKO MOTOCIKLIMA I NJIHOVIM DIJELOVI
50402 TRGOVINA NA MALO MOTOCIKLIMA I NJIHOVIM DIJELOVIMA
50403 POSREDOVANJE U TRGOVINI MOTOCIKLIMA I NJIHOVOM DIJ
50404 ODRŽAVANJE I POPRAVAK MOTOCIKLA
50500 TRGOVINA NA MALO MOTORNIM GORIVIMA I MAZIVIMA
51110 POSREDOVANJE U TRGOVINI POLJOPRIVREDNIM SIROVINAMA
51120 POSREDOVANJE U TRGOVINI GORIVIMA, RUDAMA, METALIMA
51130 POSREDOVANJE U TRGOVINI GRAĐEVINSKIM DRVOM I GRAĐE
51140 POSREDOVANJE U TRGOVINI STROJEVIMA, INDUSTRIJSKOM
51150 POSREDOVANJE U TRGOVINI NAMJEŠTAJEM, PROIZVODIMA Z
51160 POSREDOVANJE U TRGOVINI TEKSTILOM, ODJEĆOM, OBUĆOM
51170 POSREDOVANJE U TRGOVINI HRANOM, PIĆIMA I DUHANOM
51180 POSREDOVANJE U TRGOVINI SPECIJALIZIRANOJ ZA ODREĐE
51190 POSREDOVANJE U TRGOVINI RAZNOVRSNIM PROIZVODIMA
51210 TRGOVINA NA VELIKO ŽITARICAMA, SJEMENJEM I STOČNOM
51220 TRGOVINA NA VELIKO CVIJEĆEM I SADNICAMA
51230 TRGOVINA NA VELIKO ŽIVOM STOKOM
51240 TRGOVINA NA VELIKO SIROVIM I ŠTAVLJENIM KOŽAMA
51250 TRGOVINA NA VELIKO SIROVIM DUHANOM
51310 TRGOVINA NA VELIKO VOĆEM I POVRĆEM
51320 TRGOVINA NA VELIKO MESOM I MESNIM PROIZVODIMA
51330 TRGOVINA NA VELIKO MLIJEKOM, MLIJEČNIM PROIZVODIMA
51340 TRGOVINA NA VELIKO ALKOHOLNIM I DRUGIM PIĆIMA
51350 TRGOVINA NA VELIKO DUHANSKIM PROIZVODIMA
51360 TRGOVINA NA VELIKO ŠEĆEROM, ČOKOLADOM I BOMBONIMA
51370 TRGOVINA NA VELIKO KAVOM, ČAJEVIMA, KAKAOM I ZAČIN
51380 TRGOVINA NA VELIKO OSTALIM ŽIVEŽNIM NAMIRNICAMA, U
51381 TRGOVINA NA VELIKO RIBAMA, ŠKOLJKAMA I RAKOVIMA
51383 TRGOVINA NA VELIKO OSTALIM ŽIVEŽNIM NAMIRNICAMA
51390 NESPECIJALIZIRANA TRGOVINA NA VELIKO HRANOM, PIĆIM
51410 TRGOVINA NA VELIKO TEKSTILOM
51420 TRGOVINA NA VELIKO ODJEĆOM I OBUĆOM
51421 TRGOVINA NA VELIKO ODJEĆOM
51422 TRGOVINA NA VELIKO OBUĆOM
51430 TRGOVINA NA VELIKO ELEKTRIČNIM APARATIMA ZA KUĆANS
51440 TRGOVINA NA VELIKO PORCULANOM, STAKLOM, TAPETAMA I
51450 TRGOVINA NA VELIKO PARFEMIMA I KOZMETIKOM
51460 TRGOVINA NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA
51470 TRGOVINA NA VELIKO OSTALIM PROIZVODIMA ZA KUĆANSTV
51471 TRGOVINA NA VELIKO NAMJEŠTAJEM, DRVENIM, PLETARSKI
51472 TRGOVINA NA VELIKO KNJIGAMA, NOVINAMA, ČASOPISIMA
51473 TRGOVINA NA VELIKO OSTALIM PROIZVODIMA ZA KUĆANSTV
51510 TRGOVINA NA VELIKO KRUTIM, TEKUĆIM I PLINOVITIM GO
51520 TRGOVINA NA VELIKO METALIMA I RUDAMA METALA
51530 TRGOVINA NA VELIKO DRVOM, GRAĐEVINSKIM MATERIJALOM
51531 TRGOVINA NA VELIKO DRVOM
51532 TRGOVINA NA VELIKO GRAĐEVINSKIM MATERIJALOM I SANI
51540 TRGOVINA NA VELIKO ŽELJEZNOM ROBOM, INSTALACIJSKIM
51550 TRGOVINA NA VELIKO KEMIJSKIM PROIZVODIMA
51560 TRGOVINA NA VELIKO OSTALIM POLUPROIZVODIMA
51570 TRGOVINA NA VELIKO OSTACIMA I OTPACIMA
51650 TRGOVINA NA VELIKO OST. STROJEVIMA ZA IND., TRG.
51810 TRGOVINA NA VELIKO ALATNIM STROJEVIMA
51820 TRGOVINA NA VELIKO STROJEVIMA ZA RUDNIKE I GRAĐEVI
51830 TRGOVINA NA VELIKO STROJEVIMA ZA TEKSTILNU INDUSTR
51840 TRGOVINA NA VELIKO RAČUNALIMA, PERIFERNOM I PROGRA
51850 TRGOVINA NA VELIKO OSTALIM UREDSKIM STROJEVIMA I O
51860 TRGOVINA NA VELIKO OSTALIM ELEKTRONIČKIM DIJELOVIM
51870 TRGOVINA NA VELIKO OSTALIM STROJEVIMA ZA UPORABU U
51880 TRGOVINA NA VELIKO POLJOPRIVREDNIM STROJEVIMA, PRI
51900 OSTALA TRGOVINA NA VELIKO
52110 TRGOVINA NA MALO U NESPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICA
52120 OSTALA TRGOVINA NA MALO U NESPECIJALIZIRANIM PRODA
52210 TRGOVINA NA MALO VOĆEM I POVRĆEM
52220 TRGOVINA NA MALO MESOM I MESNIM PROIZVODIMA
52230 TRGOVINA NA MALO RIBAMA, ŠKOLJKAMA I RAKOVIMA
52240 TRGOVINA NA MALO KRUHOM, PECIVOM, KOLAČIMA, TJESTE
52250 TRGOVINA NA MALO ALKOHOLNIM I DRUGIM PIĆIMA
52260 TRGOVINA NA MALO DUHANSKIM PROIZVODIMA
52270 OSTALA TRGOVINA NA MALO HRANOM, PIĆIMA I DUHANSKIM
52310 LJEKARNE
52320 TRGOVINA NA MALO MEDICINSKIM PRIPRAVCIMA I ORTOPED
52330 TRGOVINA NA MALO KOZMETIČKIM I TOALETNIM PROIZVODI
52410 TRGOVINA NA MALO TEKSTILOM
52420 TRGOVINA NA MALO ODJEĆOM
52430 TRGOVINA NA MALO OBUĆOM I PROIZVODIMA OD KOŽE
52440 TRGOVINA NA MALO NAMJEŠTAJEM, OPREMOM ZA RASVJETU
52441 TRGOVINA NA MALO NAMJEŠTAJEM I OPREMOM ZA RASVJETU
52442 TRGOVINA NA MALO PROIZVODIMA ZA KUĆANSTVO, D.N.
52450 TRGOVINA NA MALO ELEKTRIČNIM APARATIMA ZA KUĆANSTV
52460 TRGOVINA NA MALO ŽELJEZNOM ROBOM, BOJAMA I STAKLOM
52470 TRGOVINA NA MALO KNJIGAMA, NOVINAMA, PAPIRNATOM RO
52480 OSTALA TRGOVINA NA MALO U SPECIJALIZIRANIM PRODAVA
52481 TRGOVINA NA MALO UREDSKOM OPREMOM I RAČUNALIMA
52482 TRGOVINA NA MALO SATOVIMA, NAKITOM, FOTOGRAFSKOM,
52483 TRGOVINA NA MALO SPORTSKOM OPREMOM
52484 TRGOVINA NA MALO IGRAMA I IGRAČKAMA
52485 TRGOVINA NA MALO CVIJEĆEM
52486 TRGOVINA NA MALO GORIVIMA
52487 OSTALA TRGOVINA NA MALO U SPECIJALIZIRANIM PRODAVA
52500 TRGOVINA NA MALO RABLJENOM ROBOM U PRODAVAONICAMA
52610 TRGOVINA NA MALO PREKO POŠTE
52620 TRGOVINA NA MALO NA ŠTANDOVIMA I TRŽNICAMA
52630 OSTALA TRGOVINA NA MALO IZVAN PRODAVAONICA
52710 POPRAVAK OBUĆE I OSTALIH KOŽNIH PREDMETA
52720 POPRAVAK ELEKTRIČNIH APARATA ZA KUĆANSTVO
52730 POPRAVAK SATOVA I NAKITA
52740 POPRAVCI, D. N.
55100 HOTELI
55210 OMLADINSKI HOTELI I PLANINARSKI DOMOVI
55220 KAMPOVI, UKLJUČUJUĆI I ZA STAMBENE AUTOPRIKOLICE
55230 OSTALI SMJEŠTAJ ZA KRAĆI BORAVAK, D. N.
55231 OSTALI SMJEŠTAJ ZA BORAVAK TURISTA
55232 UČENIČKI DOMOVI I INTERNATI
55233 STUDENTSKI DOMOVI
55234 OSTALI SMJEŠTAJ
55300 RESTORANI
55400 BAROVI
55510 KANTINE (MENZE)
55520 OPSKRBLJIVANJE PRIPREMLJENOM HRANOM (CATERING)
60100 ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ
60101 PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE
60102 VUČA VLAKOVA
60210 OSTALI REDOVITI KOPNENI PUTNIČKI PRIJEVOZ
60211 REDOVITI PRIJEVOZ PUTNIKA U MEĐUGRADSKOM CESTOVNOM
60212 REDOVITI PRIJEVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM
60220 TAKSISLUŽBA
60230 OSTALI KOPNENI CESTOVNI PRIJEVOZ PUTNIKA
60240 CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE
60300 CJEVOVODNI TRANSPORT
61100 POMORSKI I OBALNI PRIJEVOZ
61101 POMORSKI I OBALNI PRIJEVOZ PUTNIKA
61102 POMORSKI I OBALNI PRIJEVOZ ROBE
61103 TAKSIPRIJEVOZ NA VODI
61200 PRIJEVOZ UNUTRAŠNJIM VODENIM PUTOVIMA
62100 REDOVITI ZRAČNI PRIJEVOZ
62200 IZVANREDNI ZRAČNI PRIJEVOZ
62300 SVEMIRSKI PRIJEVOZ
63110 PREKRCAJ TERETA
63111 PREKRCAJ TERETA U MORSKIM LUKAMA
63112 PREKRCAJ TERETA U RIJEČNIM LUKAMA (PRISTANIŠTIMA)
63113 PREKRCAJ TERETA NA ŽELJEZNIČKIM KOLODVORIMA I OSTA
63120 SKLADIŠTENJE ROBE
63210 OSTALE PRATEĆE DJELATNOSTI U KOPNENOM PRIJEVOZU
63220 OSTALE PRATEĆE DJELATNOSTI U VODENOM PRIJEVOZU
63221 DJELATNOSTI U POMORSKOM PRIJEVOZU
63222 DJELATNOSTI NA UNUTRAŠNJIM VODENIM PUTOVIMA
63230 OSTALE PRATEĆE DJELATNOSTI U ZRAČNOM PRIJEVOZU
63231 DJELATNOSTI U ZRAČNIM LUKAMA
63232 OSTALE PRATEĆE DJELATNOSTI U ZRAČNOM PRIJEVOZU, OS
63300 DJELATNOSTI PUTNIČKIH AGENCIJA I TUROPERATORA; OST
63301 DJELATNOSTI PUTNIČKIH AGENCIJA ORGANIZATORA I TURO
63302 DJELATNOSTI PUTNIČKIH AGENCIJA POSREDNIKA
63303 DJELATNOSTI TURISTIČKIH VODIČA I OSTALE USLUGE TUR
63400 DJELATNOSTI OSTALIH AGENCIJA U PRIJEVOZU
64110 USLUGE JAVNIH (DRŽAVNIH) POŠTA
64120 KURIRSKE USLUGE
64200 TELEKOMUNIKACIJE
65110 SREDIŠNJE BANKARSTVO
65120 OSTALO NOVČARSKO POSREDOVANJE
65121 POSLOVNE BANKE
65122 OSTALO NOVČARSKO POSREDOVANJE, D.N.
65210 FINANCIJSKO DAVANJE U ZAKUP (LEASING)
65220 OSTALO KREDITNO POSREDOVANJE
65230 OSTALO FINANCIJSKO POSREDOVANJE, D. N.
66010 OSIGURANJE ŽIVOTA
66020 MIROVINSKI FONDOVI
66030 OSTALO OSIGURANJE
67110 POSLOVANJE FINANCIJSKIH TRŽIŠTA
67120 POSREDOVANJE U POSLOVANJU NA FINANCIJSKIM TRŽIŠTIM
67130 POMOĆNE DJELATNOSTI U FINANCIJSKOM POSREDOVANJU, D
67200 POMOĆNE DJELATNOSTI U OSIGURANJU I MIROVINSKIM FON
70110 STVARANJE NOVIH NEKRETNINA I PRODAJA NEKRETNINA
70120 KUPNJA I PRODAJA VLASTITIH NEKRETNINA
70200 IZNAJMLJIVANJE VLASTITIH NEKRETNINA
70310 AGENCIJE ZA PROMET NEKRETNINAMA
70320 UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, UZ NAPLATU ILI PO UGOVOR
71100 IZNAJMLJIVANJE AUTOMOBILA
71210 IZNAJMLJIVANJE OSTALIH KOPNENIH PRIJEVOZNIH SREDST
71220 IZNAJMLJIVANJE PLOVNIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA
71230 IZNAJMLJIVANJE ZRAČNIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA
71310 IZNAJMLJIVANJE POLJOPRIVREDNIH STROJEVA I OPREME
71320 IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME ZA GRAĐEVINARSTVO
71330 IZNAJMLJIVANJE UREDSKIH STROJEVA I OPREME, UKLJUČU
71340 IZNAJMLJIVANJE OSTALIH STROJEVA I OPREME, D. N.
71402 IZNAJMLJIVANJE OSTALIH PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU
72100 PRUŽANJE SAVJETA O RAČUNALNOJ OPREMI (HARDWAREU)
72210 IZDAVANJE PROGRAMSKE OPREME (SOFTWAREA)
72220 OSTALO SAVJETOVANJE I PRIBAVLJANJE PROGRAMSKE OPRE
72300 OBRADA PODATAKA
72400 IZRADA I UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA
72500 ODRŽAVANJE I POPRAVAK UREDSKIH I KNJIGOVODSTVENIH
72600 OSTALE DJELATNOSTI POVEZANE S RAČUNALIMA
73100 ISTRAŽIVANJE I EKSPERIMENTALNI RAZVOJ U PRIRODNIM,
73101 ISTRAŽIVANJE I EKSPERIMENTALNI RAZVOJ U PRIRODNIM
73102 ISTRAŽIVANJE I EKSPERIMENTALNI RAZVOJ U TEHNIČKIM
73200 ISTRAŽIVANJE I EKSPERIMENTALNI RAZVOJ U DRUŠTVENIM
73201 ISTRAŽIVANJE I EKSPERIMENTALNI RAZVOJ U DRUŠTVENIM
73202 ISTRAŽIVANJE I EKSPERIMENTALNI RAZVOJ U HUMANISTIČ
74111 ODVJETNIČKI POSLOVI
74112 OSTALI PRAVNI POSLOVI
74120 RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZIJSKI POSL
74130 ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I ISPITIVANJE JAVNOGA MNIJENJ
74140 SAVJETOVANJE U VEZI S POSLOVANJEM I UPRAVLJANJEM
74150 UPRAVLJAČKE DJELATNOSTI HOLDING-DRUŠTAVA
74200 ARHITEKTONSKE DJELATNOSTI I INŽENJERSTVO TE S NJIM
74300 TEHNIČKO ISPITIVANJE I ANALIZA
74400 PROMIDŽBA (REKLAMA I PROPAGANDA)
74500 POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU
74600 ISTRAŽNE I ZAŠTITNE DJELATNOSTI
74700 ČIŠĆENJE SVIH VRSTA OBJEKATA
74810 FOTOGRAFSKE DJELATNOSTI
74820 DJELATNOSTI PAKIRANJA
74851 TAJNIČKE DJELATNOSTI
74852 PREVODITELJSKE DJELATNOSTI
74860 DJELATNOST POZIVNIH CENTARA
74870 OSTALE POSLOVNE DJELATNOSTI
75110 DJELATNOST OPĆIH JAVNIH SLUŽBI
75111 ZAKONODAVNA, IZVRŠNA I DRUGA TIJELA REPUBLIKE HRVA
75112 ŽUPANIJSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
75113 GRADSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
75114 KOTARSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
75115 OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
75116 DJELATNOST OSTALIH OPĆIH JAVNIH SLUŽBI, D. N.
75120 REGULIRANJE DJELATNOSTI SUBJEKATA KOJI PRUŽAJU ZDR
75130 REGULIRANJE I POBOLJŠAVANJE POSLOVANJA U GOSPODARS
75140 POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI ZA VLADU U CJELINI
75210 VANJSKI POSLOVI
75220 POSLOVI OBRANE
75230 SUDSKE I PRAVOSUDNE DJELATNOSTI
75240 JAVNA SIGURNOST, OČUVANJE JAVNOGA REDA I MIRA
75250 DJELATNOST VATROGASNE SLUŽBE
75300 OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
80100 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE
80101 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
80102 OSNOVNO OBRAZOVANJE
80210 OPĆE OBRAZOVANJE NA DRUGOJ RAZINI
80220 TEHNIČKO I STRUČNO OBRAZOVANJE NA DRUGOJ RAZINI
80300 VISOKO OBRAZOVANJE
80410 DJELATNOSTI VOZAČKE ŠKOLE
80420 OBRAZOVANJE ODRASLIH I OSTALO OBRAZOVANJE, D. N.
85110 DJELATNOSTI BOLNICA
85120 DJELATNOSTI MEDICINSKE PRAKSE
85130 DJELATNOSTI STOMATOLOŠKE PRAKSE
85140 OSTALE DJELATNOSTI HUMANE MEDICINE
85200 VETERINARSKE DJELATNOSTI
85310 DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM
85320 DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI BEZ SMJEŠTAJA
85321 DJELATNOSTI DJEČJIH JASLICA I DNEVNE SKRBI O DJECI
85322 OSTALE DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI BEZ SMJEŠTAJA
90010 SKUPLJANJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
90020 SKUPLJANJE I ODVOZ DRUGOG SMEĆA
90030 SANITARNE, POMOĆNE I SLIČNE DJELATNOSTI
91110 DJELATNOSTI POSLOVNIH ORGANIZACIJA I ORGANIZACIJA
91121 DJELATNOST ORGANIZACIJA TEHNIČKE KULTURE
91122 DJELATNOST OSTALIH STRUKOVNIH ORGANIZACIJA
91200 DJELATNOSTI SINDIKATA
91310 DJELATNOSTI VJERSKIH ORGANIZACIJA
91320 DJELATNOSTI POLITIČKIH ORGANIZACIJA
91330 DJELATNOSTI OSTALIH ČLANSKIH ORGANIZACIJA, D. N.
92110 SNIMANJE FILMOVA I VIDEOFILMOVA
92120 DISTRIBUCIJA FILMOVA I VIDEOFILMOVA
92130 PRIKAZIVANJE FILMOVA
92200 DJELATNOSTI RADIJA I TELEVIZIJE
92310 UMJETNIČKO I KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO I REPRODUKTIVN
92320 DJELATNOSTI OBJEKATA ZA KULTURNE PRIREDBE
92330 DJELATNOSTI SAJMOVA I ZABAVNIH PARKOVA
92340 OSTALE ZABAVNE DJELATNOSTI, D. N.
92400 DJELATNOSTI NOVINSKIH AGENCIJA
92510 DJELATNOSTI KNJIŽNICA I ARHIVA
92511 DJELATNOSTI KNJIŽNICA
92512 DJELATNOSTI ARHIVA
92520 DJELATNOSTI MUZEJA I ZAŠTITE POVIJESNIH MJESTA I G
92521 DJELATNOSTI MUZEJA
92522 ZAŠTITA POVIJESNIH MJESTA I GRAĐEVINA
92530 DJELATNOSTI BOTANIČKIH I ZOOLOŠKIH VRTOVA I PRIROD
92610 DJELATNOSTI SPORTSKIH ARENA I STADIONA
92620 OSTALE SPORTSKE DJELATNOSTI
92621 DJELATNOSTI MARINA
92622 OSTALE SPORTSKE DJELATNOSTI, OSIM MARINA
92710 DJELATNOSTI KOCKANJA I KLAĐENJA
92720 OSTALE REKREACIJSKE DJELATNOSTI, D. N.
93010 PRANJE I KEMIJSKO ČIŠĆENJE TEKSTILA I KRZNENIH PRO
93020 FRIZERSKI SALONI I SALONI ZA ULJEPŠAVANJE
93030 POGREBNE I SRODNE DJELATNOSTI
93040 DJELATNOSTI ZA NJEGU I ODRŽAVANJE TIJELA
93050 OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI, D. N.
95000 DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KOJA ZAPOŠLJAVAJU POSLUGU
96000 DJELATNOSTI PRIVATNIH KUĆANSTAVA KOJA PROIZVODE RA
97000 DJELATNOSTI PRIVATNIH KUĆANSTAVA KOJA OBAVLJAJU RA
99000 IZVANTERITORIJALNE ORGANIZACIJE I TIJELA
nacionalna_klasifikacija_djelatnosti.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)