User Tools

Site Tools


na_koga_se_odnosi_obaveza_polaganja_tecaja_zdravstvenog_odgoja

Na koga se odnosi obaveza polaganja tečaja zdravstvenog odgoja?

Higijenski minimum- zdravstveni odgoj ili stjecanje potrebnih znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni propisan je čl. 37. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Provedba je propisana Pravilnikom o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu živežnih namirnica.

Dakle, zdravstveni odgoj provode zdravstvene ustanove i druge pravne osobe, a troškove snosi poslodavac. Po položenom tečaju izdaje se potvrda, a tečaj se polaže svkih 4 godine.

Novčana kazna predviđena je u svoti od 30.000 kn do 80.000,00 kn za pravnu osobu ako ne posigura stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenog ispravnosti hrane i osobnoj higijeni ili ako takvu osobu zadrži na radu.

Izvor: Časopis RRIF 4/11, str. 141

na_koga_se_odnosi_obaveza_polaganja_tecaja_zdravstvenog_odgoja.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)