User Tools

Site Tools


mozemo_li_odbiti_pdv_na_stan

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o . Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Možemo li odbiti PDV na stan?

Kupili smo stan koji smo iznajmljivali fizičkoj osobi (kao stambeni prostor). Pri kupnji nekretnine smo tražili povrat PDV-a, ali nam je osporen jer se nekretnina iznajmljuje fizičkoj osobi te u tom slučaju nije moguće odbiti PDV. Stan bismo počeli koristiti kao uredski prostor za obavljanje naše djelatnosti. Možemo li možda naknadno odbiti PDV za ovu nekretninu?

Najam stambenih prostorija oslobođen je plaćanja PDV-a. Porezni obveznici ne mogu odbiti pretporez po fakturama koje su vezane za obavljanje usluga koje su oslobođene plaćanja PDV-a u tuzemstvu.

Ako u poslovnim knjigama imate evidentiranu nekretninu koja se koristi za iznajmljivanje fizičkoj osobi za stanovanje po fakturama koje ispostavljate za ovu uslugu, niste obvezni obračunati i platiti PDV, ali ni za ulazne fakture koje su vezane za predmetnu djelatnosti nije moguće koristiti odbitak pretporeza.

Međutim, zakonskim odredbama je predviđena i mogućnost promjena uvjeta koji su bili mjerodavni za odbitak pretporeza. Propisana je mogućnost naknadnog ispravka pretporeza koji prethodno nije bilo moguće odbiti, i to ako se promjene uvjeti koji su u određenom razdoblju bili mjerodavni za odbitak pretporeza.

Isti ispravak je u slučaju nekretnine moguće izvršiti unutar roka od 10 godina od kalendarske godine početka upotrebe. Početkom upotrebe se u ovom slučaju smatra obračunsko razdoblje u kojemu nije odbijen pretporez. Pri naknadnom ispravku pretporeza polaznu točku predstavlja ukupan iznos pretporeza koji se odnosi na nabavu nekretnine i ovaj ispravak je svakako potrebno provesti za razdoblje nakon promjene uvjeta koji su mjerodavni u smislu odbitka pretporeza.

Ako predmetnu nekretninu počnete koristiti za poduzetničku djelatnost, imate pravo na ispravak pretporeza u razmjernom iznosu. Razmjerni iznos ispravka pretporeza izračunava se korelacijom obračunskih razdoblja u kojima je nekretnina korištena u poduzetničke svrhe te u svrhu za koju nije moguć odbitak pretporeza.

Izvor: http://www.poslovni.hr/vijesti/pitanje-za-racunovodu-mozemo-li-odbiti-pdv-na-stan-163769.aspx

mozemo_li_odbiti_pdv_na_stan.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)