User Tools

Site Tools


moze_li_se_udruga_baviti_gospodarskom_djelatnoscu_trgovackom_ugostiteljskom_izdavackom_turistickom_i_sl

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Može li se udruga baviti gospodarskom djelatnošću (trgovačkom, ugostiteljskom, izdavačkom, turističkom i sl.)?

nonprof555.jpg

Iako cilj udruga nije ostvarivanje profita, udruga se može baviti gospodarskom djelatnošću (osim onih koje su zakonom izričito zabranjene), ako je ta djelatnost utvrđena statutom udruge i ako profit ostvaren takvom djelatnošću koristi isključivo za ostvarenje ciljeva udruge. (Zakon o udrugama N.N. br. 88./2001.)

Udruga koja se uz osnovnu djelatnost bavi i gospodarskom djelatnošću ne mora posebno osnivati trgovačko društvo ili obrt ali mora se pridržavati posebnih propisa koji uređuju predmetnu djelatnost. Na primjer, ako se udruga želi baviti trgovačkom djelatnošću, što je i dopušteno Zakonom o trgovini, onda se mora pridržavati odredaba tog istog zakona s tim da roba koju udruga prodaje mora biti u izravnoj vezi sa svrhom osnivanja udruge. Treba napomenuti da Zakon o trgovini uređuje tko se može baviti trgovinom, pod kojim uvjetima, u kojem prostoru i sl.

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (N.N. br 138./06), također daje mogućnost obavljanja ugostiteljske djelatnosti pojedinim udrugama i to:

1. Hrvatski planinarski savez i njegove članice u svojim planinarskim objektima isključivo za svoje članove i članove međunarodnih planinarskih udruga,

2. Hrvatski ferijalni i hostelski savez za svoje članove i članove međunarodnih udruga omladinskog turizma u objektima omladinskog turizma,

3. lovačke udruge, ribičke udruge u svojim prostorima za svoje članove i druge registrirane lovce i ribolovce,

4. udruge pripadnika nacionalnih manjina u svojim prostorima za potrebe svojih članova i drugih pripadnika iste nacionalne manjine,

5. Savez izviđača Hrvatske u izviđačkim centrima za svoje članove i članove međunarodnih skautskih udruga te

6. amaterske sportske udruge za svoje potrebe u svojim prostorijama.

Navedene neprofitne organizacije ne moraju biti registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, ali moraju ishoditi rješenje nadležnog tijela (Ured državne uprave područja na kojem udruga posjeduje objekte u kojima želi obavljati ugostiteljsku djelatnost.) da su u ugostiteljskom objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge ispunjeni propisani minimalni uvjeti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Ostale udruge ne mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost ali mogu pripremati i usluživati tople i hladne napitke, bezalkoholna pića i jela za svoje zaposlenike i članove u svojim poslovnim prostorijama, a na što se ne primjenjuju odredbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Bavljenje turističkom djelatnošću, također je ograničeno, pa tako udruge prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu (N.N. br. 68./07.) mogu organizirati putovanje (paket- aranžman do dva dana s najviše jednim noćenjem i izlet) isključivo za svoje članove.

Ako na putovanju sudjeluju i osobe koje nisu članovi udruge, onda takva putovanja udruga ne smije sama organizirati već za to moraju angažirati turističku agenciju. Iznimka su izviđačke udruge i amaterske sportske udruge koje mogu organizirati i dulja putovanja radi priprema i natjecanja svojih članova, a na koja se ne primjenjuju odredbe Zakona o pružanju usluga u turizmu.

Strukovne udruge mogu se baviti organizacijom savjetovanja te izdavačkom djelatnošću s ciljem osposobljavanja i educiranja svojih članova i drugih iste struke radi unapređenja i promicanja određene struke ili zanimanja.

Ako tijekom godine udruga ostvari prihod od gospodarske djelatnosti veći od 85.000,00 kn, onda podliježe obvezi plaćanja PDV – a na isporučena dobra i usluge, odnosno postaje obveznik poreza na dodanu vrijednost. Udruga u pravilu nije obveznik poreza na dobit, međutim porezna uprava na temelju gospodarskih uvjeta i situacije na tržištu može izdati rješenje kojim se utvrđuje da je udruga obveznik poreza na dobit.

Bavljenje gospodarskom djelatnošću zahtijeva vođenje poslovnih knjiga koje su propisane za određenu djelatnost. Propisi za određene djelatnosti daju mogućnost i udrugama da se bave tom djelatnošću, ali ne da bi bile konkurentne na tržištu, već da bi dodatnim prihodima mogle financirati svoje neprofitne ciljeve utvrđene statutom. Ako se udruga želi ozbiljno baviti gospodarskom djelatnošću, onda treba osnovati trgovačko društvo kao samostalnu pravnu osobu.

Izvor:http://www.programstep.info/%C4%8Cesta-pitanja/Pravna-i-racunovodstvena-pitanja/Moze-li-se-udruga-baviti-gospodarskom-djelatnoscu-trgovackom-ugostiteljskom-izdavackom-turistickom-i-sl.html

moze_li_se_udruga_baviti_gospodarskom_djelatnoscu_trgovackom_ugostiteljskom_izdavackom_turistickom_i_sl.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)