User Tools

Site Tools


moze_li_se_isplatiti_naknada_za_neiskoristeni_godisnji_odmor_prije_dospijeca

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Može li se isplatiti naknada za neiskorišteni godišnji odmor prije dospijeća?

najam_soba.jpg

Pitanje je može li poslodavac radniku s kojim sklapa sporazum o prestanku ugovora o radu isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor prije nego isplata te naknade dospije (želi je isplatiti u trenutku sklapanja sporazuma, umjesto zadnjega dana radnog odnosa odnosno nakon prestanka ugovora o radu kako je predviđen sporazumom).

S obzirom da se u skladu s odredbom čl. 61. Zakona o radu (Narodne novine br. 149/09, 61/11) radi o naknadi u novčanom iznosu koja se izračunava u skladu s odredbom čl. 60 istog zakona (u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, ali ne manjoj od prosječne mjesečne plaće radnika koju je ostvario u prethodna 3 (tri) mjeseca), dakle, o novčanom potraživanju radnika, ono se može isplatiti i prije dospijeća kao i svako drugo novčano potraživanje, jer odredba čl. 25. st. 1. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08) izričito određuje: “Dužnik novčane obveze može je ispuniti prije roka”.

Prema ovakvoj zakonskoj terminologiji, “dužnik novčane obveze” je u konkretnom slučaju isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor upravo poslodavac, dok je radnik ovlaštenik toga prava odnosno vjerovnik odgovarajuće novčane tražbine. Na njihov se odnos, ako nije što drugo određeno Zakonom o radu kao posebnim zakonom koji regulira radne odnose, primjenjuje navedeni Zakon o obveznim odnosima kao temeljni propis građanskog prava.

Što se tiče prava dužnika (poslodavca) na određene koristi zbog ranijeg plaćanja dužnog novčanog iznosa, odredba čl. 25. st. 3. Zakona o obveznim odnosima propisuje da do ostvarenja takvih koristi može doći samo iznimno – ako je njihovo ostvarenje posebno ugovoreno.

Zakon to pojašnjava propisujući da, u slučaju ispunjenja novčane obveze prije roka, dužnik ima pravo od iznosa duga odbiti iznos kamata za vrijeme od dana isplate do dospjelosti obveze samo ako je na to ovlašten ugovorom. Kao što je gore navedeno, i poslodavac će u konkretnom slučaju imati pravo na istu korist samo ako je to prethodno ugovorio s radnikom.

Izvor: http://www.racunovodja.hr/moze-li-se-isplatiti-naknada-za-neiskoristeni-godisnji-odmor-prije-dospije-ca-uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpEbmVRM10229/

moze_li_se_isplatiti_naknada_za_neiskoristeni_godisnji_odmor_prije_dospijeca.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)