User Tools

Site Tools


moze_li_radnik_raskinuti_ugovor_o_probnom_radu_prije_njegova_isteka

**Može li radnik raskinuti ugovor o probnom radu prije njegova isteka?**

Zaposlena sam u jednoj privatnoj firmi 15 dana. Potpisala sam ugovor o radu na određeno na 3 mjeseca, a probni rad mi traje mjesec dana. Nisam zadovoljna u toj firmi i voljela bih raskinuti taj probni rok prije isteka tih mjesec dana. Je li to moguće i trebaju li me isplatiti za taj rad?

Probni rad je posebna odredba koja se ugovara kod sklapanja ugovora o radu, a može trajati najdulje šest mjeseci. Probni rad omogućuje poslodavcu da ukoliko radnik ne zadovolji na istom na lakši način okonča radni odnos uz kraći otkazni rok.

Probni rad niti u jednom dijelu ne zadire u radnikovo pravo da otkaže ugovor o radu prije isteka istoga. Potrebno je naglasiti da se u tom slučaju morate držati otkaznog roka bilo da je isti posebno ugovoren ugovorom o radu ili se primjenjuje otkazni rok propisan člankom 122. Zakona o radu. Ukoliko s poslodavcem zaključite sporazum o prestanku radnoga odnosa, tada ćete putem tog sporazuma regulirati svoja prava i obveze iz radnog odnosa, pa je njime moguće ugovoriti i da radni odnos prestaje s danom zaključenja sporazuma.

Glede plaće za izvršeni rad, na nju apsolutno imate pravo.

Izvor: http://burza.com.hr/pitanja/radni-odnosi/2015/09/137440-moze-li-radnik-raskinuti-ugovor-o-probnom-radu-prije-njegova-isteka/

Actarius Grupa d.o.o. http://www.actarius.hr

moze_li_radnik_raskinuti_ugovor_o_probnom_radu_prije_njegova_isteka.txt · Last modified: 2015/09/15 00:53 by gasparovic