User Tools

Site Tools


mora_li_se_naucnicima_placati_odnosno_je_li_poslodavac_naucniku_duzan_dati_naknadu_ili_nagradu

Mora li se naučnicima plaćati odnosno je li poslodavac naučniku dužan dati naknadu ili nagradu? Ako da, gdje se može vidjeti taj pravilnik?

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Sukladno odredbi članka 5. stavak 1. i 2. Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju, propisano je da su minimalni uvjeti koje moraju sadržavati ugovori o naukovanju propisani odredbama Ugovora o naukovanju, dok je sam Obrazac Ugovor o naukovanju sastavni dio Pravilnika i njegov Prilog 1. Taj Prilog broj 1., Ugovor o naukovanju, koji predstavlja sastavni dio Pravilnika, u članku 5. propisuje da se obrtnik ili pravna osoba obvezuju da će tijekom ostvarivanja praktične nastave i vježbi naukovanja učeniku isplaćivati mjesečnu nagradu i to: u prvoj godini 10%, u drugoj godini 20% te u trećoj godini 25% prosječne neto plaće ostvarene u prethodnoj godini u gospodarstvu Republike Hrvatske. Nagrada se isplaćuje se za ostvarene sate praktične nastave i vježbi naukovanja. Obrtnik ili pravna osoba mogu dodatno nagraditi učenika nagradom većom od minimuma nagrade koji je propisan.

Dakle, postoji obveza plaćanja naučnika, a sam tekst Pravilnika dostupan vam je na web stranici Narodnih novina u njihovom broju 63/2014.

Izvor: https://burza.com.hr/portal/mora-li-se-naucnicima-isplacivati-naknada/12519

mora_li_se_naucnicima_placati_odnosno_je_li_poslodavac_naucniku_duzan_dati_naknadu_ili_nagradu.txt · Last modified: 2018/09/07 01:59 by gasparovic