User Tools

Site Tools


mora_li_direktor_biti_u_radnom_odnosu_24.09.2013

Mora li direktor biti u radnom odnosu?

Pitanje:

Mora li j.d.o.o. imati kroz cijelu godinu prijavljanog direktora iako radi poduzeće sezonski, a direktor nije nigdje u radnom odnosu za vrijeme mirovanja poduzeća?

Odgovor:

Zakon o trgovačkim društvima (ZTD) ne propisuje da direktor mora biti zaposlen u trgovačkom društvu. Zapošljavanjem direktora i na koje vrijeme se ne bavi niti Zakon o radu. Međutim, ako direktor društva nije nigdje u radnom odnosu, mora za to vrijeme plaćati prema odredbi članka 13. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 102/98. do112/13.) doprinos za mirovinsko osiguranje ako nije osiguran po drugoj osnovi. Nadalje, temeljem članka 160. stavka 1. točke 3. istog Zakona poslodavac je obvezan izvršiti prijavu odnosno odjavu osiguranika jer u protivnom Zavod može tražiti naknadu štete. Na osnovi članka 7. stavka 1. točke 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13.), članovi uprave trgovačkih društava obvezno se osiguravaju, ukoliko nisu osigurani po drugoj osnovi. Znači, morate obavezno plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Osnovica za 2013. godinu iznosi 7.867,00 kuna. Zato Vam predlažemo da ostanete tijekom cijele godine zaposleni u svom društvu jer će te si doprinose plaćati prema ugovorenoj plaći u bruto iznosu. Moramo Vam napomenutu da ukoliko plaćate doprinose kao nezaposleni član uprave, troškove ne možete knjižiti u troškove društva jer ih morate plaćati iz svojih sredstava.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

Izvor: http://www.racunovodja.hr/direktor-j-d-o-o-a-uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpO9014mDigkc/

mora_li_direktor_biti_u_radnom_odnosu_24.09.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)