User Tools

Site Tools


misljenje_porezne_uprave_dvojezicni_racuni

Mišljenje Porezne uprave – dvojezični računi

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Porezna uprava donijela je novo mišljenje o dvojezičnim računima koje pobija prethodno mišljenje Porezne uprave na ovu temu iz 2013. godine koje kaže da se računi u Republici Hrvatskoj moraju izdavati na hrvatskom jeziku i na latiničnom pismu. Podsjećamo, prema presudi Europskog suda pravde od 21. lipnja 2016. godine, nacionalni propisi zemalja članica EU ne smiju ograničavati izdavanje računa samo na jeziku zemlje članice, već se mora omogućiti izdavanje računa na bilo kojem jeziku EU.

Izdavanje dvojezičnih računa u Republici Hrvatskoj se stavlja na izbor poreznim obveznicima, ali isključivo kod „prekograničnih transakcija“, odnosno transakcije prema pravnoj ili fizičkoj osobi nerezidentu od strane pravnih i fizičkih osoba rezidenata Republike Hrvatske.

Prema članku 81. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se iznosi na računima iskazuju u kunama i uz to mogu biti iskazani u bilo kojoj drugoj valuti pod uvjetom da je iznos PDV-a koji treba platiti ili koji se usklađuje iskazan u kunama uz primjenu srednjeg tečaja HNB-a na datum računa

Izvor: http://www.uhyincroatia.com/uploads/publications/NOVOSTI%2006-2017.pdf

misljenje_porezne_uprave_dvojezicni_racuni.txt · Last modified: 2017/07/03 03:32 by gasparovic