User Tools

Site Tools


misljenja_fine_o_javnoj_objavi

Mišljenja FINE o javnoj objavi

U dva mišljenja FINE iznose se neka pitanja koja su se pojavila u strukovnoj praksi. Tako je FINA dala mišljenje povodom pitanja o tome trebaju li mali poduzetnici izrađivati godišnje izvješće o stanju društva sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. br. 111/93 do 146/08). O tome smo i mu u okviru naše web stranice već dali naše stajalište da mali poduzetnici NISU obveznici sastavljanja *godišnjeg izvješća* jer Zakon o računovodstvu (Nar. nov. br. 109/07), kao specijalni zakon u području financijskog izvješćivanja poduzetnika, ne predviđa takav izvještaj za javnu objavu niti potrebu dostave istog u FINA. Detaljnije o tome pročitajte u nastavku.*

*Mišljenje u svezi javne objave godišnjeg izvješća malih poduzetnika *

*Mišljenje u svezi potpisivanja i podnošenja Odluke o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka kod dioničkih društava *

* V.B.

http://www.rrif.hr/Misljenja_FINE_o_javnoj_objavi-309-vijest.html

misljenja_fine_o_javnoj_objavi.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)