User Tools

Site Tools


minimalni_tehnicki_uvjeti_u_trgovini

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Minimalni tehnički uvjeti u trgovini

info.jpg

Trgovac ne može započeti obavljati djelatnosti trgovine prije nego što nadležni ured utvrdi da je udovoljeno minimalnim tehničkim i drugim propisanim uvjetima glede prodajnog objekta, opreme i sredstava pomoći kojih se obavlja djelatnost trgovine.

Iznimno, ako trgovac koji nastavlja s obavljanjem istovrsne djelatnosti u istom prodajnom objektu i s istom opremom i sredstvima rada, za koje je prethodni trgovac već ishodio rješenje nadležnog ureda o ispunjavanju propisanih uvjeta, rješenje nije potrebno.

Rješenje nadležnog ureda o ispunjavanju propisanih uvjeta o ispunjavanju propisanih uvjeta nije potrebno niti u slučaju prigodne prodaje (na manifestacijama, izložbama, sajmištima i sl.) niti neprofitnim pravnim osobama (udruge, ustanove, zadruge i sl.) kada obavljaju prodaju vlastitih proizvoda izvan prodavaonica.

Napomena; Prema Zakonu o trgovini i pripadajućim aktima,ukoliko se obavlja djelatnost Internet rtgovine na način da se trguje robom na malo, potrebno je podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja i ispunjavanju minimalno- tehničkih uvjeta za skladište mjesno nadležnom uredu državne uprave u županiji, tj. gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za gospodarstvo prema mjestu gdje se nalazi prodajni objekt.

Ukoliko se djelatnost Internet trgovine obavlja na način da se nude samo usluge, a ne i roba, tada nije potrebno podnositi zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalno- tehničkih uvjeta.

Trgovac je obavezan na ulazu u prodajni objekt vidno istaknuti oznaku tvrtke ili naziva pod kojim posluje, kao i oznaku radnog vremena, a u prodajnom objektu tj. prodajnom mjestu prodajne uvjete, maloprodajne cijene svojih prouizvoda te obavijestiti o načinu podnošenja prigovora.

Trgovac je obavezan pridržavati se istaknutog radnog vremena , prodajnih uvjeta i cijena, izdati potrošaću točan, jasan i čitljiv račun.

Ako je proizvod opskrbljen propisanim ispravama, trgovac je prilikom predaje proizvoda potrošaću obavezan mu ih predati.

Trgovac je obvezan, na zahtjev nadležnog inspektorata, osigurati mu isprave o stanju robe koju prodaje (zaduženje, razduženju i cijeni).

Izvor: Časopis RRIF 5/12, str. 147

minimalni_tehnicki_uvjeti_u_trgovini.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)