User Tools

Site Tools


memorandum_-_sto_treba_pisati_na_poslovnom_papiru_trgovca_16.07.2013

Memorandum: Što treba pisati na poslovnom papiru trgovca?

Ovo je propisano Zakonom o trgovačkim društvima, čl 21 (http://www.actarius.hr/act/knjigovodstvo/lib/exe/fetch.php?id=propisi&cache=cache&media=print.php.htm):(4) Na poslovnom papiru trgovca (pismima, računima i dr.) moraju se otisnuti njegova tvrtka, sjedište, sud kod kojega je upisan u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno, tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa. Isto vrijedi i za sadržaj internetske stranice društva.

(5) Na poslovnom papiru i internetskoj stranici društva kapitala moraju se uz podatke iz stavka 4. ovoga članka navesti: 1. iznos temeljnoga kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije, s naznakom koji dio toga kapitala nije uplaćen i 2. ukupan broj izdanih dionica, a izdaje li društvo dionice s nominalnim iznosom ti iznosi ako se radi o poslovnom papiru dioničkog društva, 3. prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora.Predlažem stavite i MBS (od sudskog registra) i OIB i IBAN. MB više ne treba (mijenja ga OIB), iako sam ga ja kod sebe ostavio jer ga neke institucije još koriste. Žiro također više ne treba (mijenja ga IBAN), iako sam ga ja kod sebe ostavio još neko vrijeme (pregledniji je od IBAN-a).

Actarius Grupa d.o.o.

Info@actarius.hr

memorandum_-_sto_treba_pisati_na_poslovnom_papiru_trgovca_16.07.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)