User Tools

Site Tools


manjak_nakon_inventure

Manjak nakon inventure

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Pitanje: Knjiženje inventure? Molim kratko objašnjenje… inventura je završila sa određenim manjkom na robnom stanju. Obračunava li se na manjak PDV? Te na koji način se evidentira u knjigama?

Odgovor: Manjkovi koji podliježu oporezivanju PDV-om su manjkovi: za koje se tereti odgovorna osoba (radnik, član uprave, član društva). Manjkovi dobara za koje se ne tereti odgovorna osoba smatraju se izuzimanjem dobara u nepoduzetničke svrhe i podliježu oporezivanju, osim kala, rastepa, kvara i loma, a najviše do visine utvrđene odlukom Gospodarske i Obrtničke komore i manjkova dobara nastalih djelovanjem više sile.

Za nastali inventurni manjak može se postupiti na jedan od slijedećih načina:

  • teretiti odgovornu osobu za nastali manjak; (pripisati manjak radniku);
  • nastali manjak oporezivati kao izuzimanje (dohodak od kapitala) članova trgovačkog društva (vlasnika odnosno suvlasnika trgovačkog društva); ako upravni donese odluku da se za nastali manjak neće teretiti odgovornu osobu zbog nepostojanja objektivne mogućnosti utvrđivanja osobne odgovornosti radnika, člana društva ili druge fizičke osobe, te se utvrđeni manjak evidentira na teret rashoda poduzetnika.

Tako nastali rashod nije porezno priznat, odnosno uvećava osnovicu poreza na dobit. Porezna osnovica za obračun PDV-a kod manjka kupljenih dobara je cijena nove nabave, uvećana za zavisne troškove nabave, odnosno cijena nove nabave.

Manjak u prodavaonici knjiži se npr.:

663 – roba u prodavaonici potražuje 1.250,00

668 – marža duguje 200,00

664 – ukalk.PDV duguje 250,00

7xx – inventurni manjak duguje 1.000,00

24xx – PDV potražuje 200,00

Znači PDV se obračunava na nabavnu vrijednost, u ovom primjeru 1.000 kn neto vrijednost se umanjuje za ukalkulirani RUC.

Izvor: http://www.racunovodja.hr/33/manjak-nakon-inventure-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4nhYVDVvC2lv/?uri_view_type=4

manjak_nakon_inventure.txt · Last modified: 2017/10/13 01:19 by gasparovic