User Tools

Site Tools


malima_se_priznaje_70_troskova_za_obrazovanje

Malima se priznaje 70% troškova za obrazovanje

Želimo zaposlenika godinu dana školovati u inozemstvu. Postoje li kakve olakšice za poduzeće ukoliko bi polovica iznosa bila plaćena tijekom ove godine, a druga polovica iznosa tijekom iduće godine? Ako takva olakšica postoji obuhvaća li samo školovanje ili i boravak i putovanje? Napominjemo da se radi o malom poduzeću.

Zakonodavac omogućuje poduzetnicima smanjenje osnovice poreza na dobit u obliku olakšica u koje je među ostalim uključena i edukacija zaposlenika. U ovom slučaju se radi o potporama poduzetnicima koji izdvajaju određena sredstva za izobrazbu svojih zaposlenika. Navedeni poduzetnici mogu ovu državnu potporu iskoristiti kao dodatno umanjenje porezne osnovice u godišnjem obračunu poreza na dobit temeljem evidencije koju je potrebno priložiti uz godišnju prijavu poduzetnika.

Evidencija se predaje u nadležnu Poreznu ispostavu te uključuje pregled troškova koji se odnose na edukaciju zaposlenika i izračun državne potpore. Prilikom izračuna iznosa državne potpore potrebno je voditi računa o vrsti edukacije te o vrsti poduzetnika. Razlikujemo opće i posebno obrazovanje i izobrazbu.

Posebno obrazovanje i izobrazba su neposredno namijenjeni trenutnom ili nekom budućem radnom mjestu zaposlenika kod sadašnjeg poduzetnika koji je ujedno i korisnik porezne olakšice dok pod općim obrazovanjem i izobrazbom podrazumijevamo edukaciju koju osoba može koristiti i kod nekog budućeg poduzetnika.

Troškovi edukacije koji se smatraju opravdanima uključuju školarine, specijalizacije, naknade za prisustvovanje seminarima, stručnu literaturu, troškove predavača, savjetovanja vezano za pojedine projekte obrazovanja te amortizaciju opreme koja je korištena u obrazovanju iz čega proizlazi da troškove smještaja i prijevoza u svezi s obrazovanjem nije moguće uključiti u izračun iznosa državne potpore.

Temeljem izračuna državne potpore mali poduzetnici umanjuju osnovicu poreza na dobit kroz godišnju poreznu prijavu i to do 70% opravdanih troškova za opće obrazovanje te do 30% opravdanih troškova za posebno obrazovanje. Slijedom navedenog možete koristiti poreznu olakšicu po osnovi edukacije zaposlenika ukoliko se radi o opravdanom trošku uz napomenu da iznos olakšice ovisi o vrsti obrazovanja i izobrazbe.

Izvor: http://www.poslovni.hr/vijesti/pitanje-za-racunovodu-malima-se-priznaje-70-troskova-za-obrazovanje-161648.aspx

malima_se_priznaje_70_troskova_za_obrazovanje.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)