User Tools

Site Tools


mali_porezni_obveznici_i_ino-usluge

Mali porezni obveznici i ino-usluge

U sustavu oporezivanja PDV-om, „malim poreznim obveznicima“ smatraju se pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost s ciljem ostvarivanja dobiti (dohotka) koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a radi činjenice da u tuzemstvu nisu obavili oporezivih usluga u visini preko 230.000,00 kn. Bez obzira na navedeno oni se načelno smatraju poreznim obveznicima za sve primjene i obavljene usluge s elementom inozemnosti.

Kod usluga s elementom inozemnosti, mali porezni obveznici moraju voditi računa o odredbama Zakona o PDV-u koje propisuju mjesto obavljanja usluga, jer se tim odredbama zapravo utvrđuje nadležnost države nad ubiranjem prihoda od PDV-a.

Obavljanje usluga poreznim obveznicima iz drugih država članica

Kada mali porezni obveznik obavlja uslugu poreznim obveznicima iz drugih država članica, mjesto obavljanja usluge načelno se utvrđuje u toj drugoj državi članici (čl. 17. st. 1. Zakona o PDV-u) te usluga ne podliježe oporezivanju PDV-om u RH, osim ako se ne radi o uslugama koje se prema propisanim izuzecima (čl. 19. – 23. Zakona o PDV-u) od navedenog temeljnog načela oporezuju u RH.

Zakonom i Pravilnikom o PDV-u propisano je da se mali porezni obveznik mora registrirati za potrebe PDV-a (tražiti svoj PDV identifikacijski broj) 15 dana prije obavljanja usluge poreznom obvezniku iz druge države članice EU-a, ako se ta usluga oporezuje u toj drugoj državi članici. Navedeno ne znači ulazak malog poreznog obveznika u sustav PDV-a. Nakon toga, mali porezni obveznik za takvu uslugu ispostavlja račun na kojem ne obračunava PDV temeljem čl. 17. st. 1. Zakona o PDV-u i navodi na računu klauzulu „prijenos porezne obveze“ ili engleski termin „reverse charge“. Predmetnu uslugu mali porezni obveznik mora prijaviti u Obrascu PDV za mjesec u kojem je usluga obavljena, kao i Obrascu ZP. Prijave se podnose samo za mjesece u kojima se predmetne usluge obavljaju.

Mali porezni obveznici nemaju pravo na odbitak pretporeza za usluge primljene iz inozemstva, jer nisu upisani u registar obveznika PDV-a!

Ako bi se kojim slučajem radilo o usluzi koja se oporezuje u RH, tada bi mali porezni obveznik također ispostavio račun bez PDV-a uz napomenu da nije u sustavu PDV-a prema čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u.

Obavljanje usluga poreznim obveznicima iz trećih zemalja

Kada mali porezni obveznik obavlja uslugu poreznim obveznicima iz trećih zemalja, primjenjuju se ista načela oporezivanja kao i kod usluga obavljenim poreznim obveznicima iz EU-a. S tim da ako se predmetne usluge oporezuju u toj trećoj zemlji, mali porezni obveznik nije dužan registrirati se za potrebe PDV-a, ali je dužan prijaviti takve usluge na Obrascu PDV za mjesec u kojem je takva usluga obavljena. Usluge obavljene poreznim obveznicima iz trećih zemalja ne prijavljuju se u Obrascu ZP.

Primanje usluga od poreznih obveznika iz drugih država članica

Ako malom poreznom obvezniku, uslugu čije se mjesto obavljanja (oporezivanja) utvrđuje u RH prema odredbama čl. 17. st. 1. Zakona, mali porezni obveznik dužan je 15 dana prije primitka usluge registrirati se za potrebe PDV-a i dostaviti svoj PDV identifikacijski broj isporučitelju. Za mjesec u kojem je usluga primljena mali porezni obveznik mora ju prijaviti u Obrascu PDV te obračunati i platiti pripadajući iznos PDV-a. Također, predmetnu uslugu mali porezni obveznik mora prijaviti i u Obrascu PDV-S. Ako se radi o uslugama koje se također oporezuju u RH, ali prema propisanim izuzecima iz čl. 19. – 23. Zakona o PDV-u, načelo oporezivanja je isto – mali porezni obveznik predmetnu uslugu i obvezu za PDV mora prijaviti u Obrascu PDV za mjesec u kojem je obavljena, ali nema obvezu registrirati se za potrebe PDV-a niti prijavljivati predmetnu uslugu u Obrascu PDV-S.

Primanje usluga od poreznih obveznika iz trećih zemalja

Kada mali porezni obveznik prima usluge od poreznih obveznika iz trećih zemalja, primjenjuju se ista načela oporezivanja kao i kod primljenih usluga od poreznih obveznika iz država članica. Ako se predmetne usluge oporezuju u RH, tada je mali porezni obveznik dužan prijaviti uslugu u Obrascu PDV, te obračunati i platiti pripadajući iznos PDV-a. Za primljene usluge iz trećih zemalja mali porezni obveznik nije dužan registrirati se za potrebe PDV-a niti ih iskazivati u Obrascu PDV-S.

Izvor: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/porezi/mali-porezni-obveznici-i-ino-usluge/#sthash.Laax1wFC.dpuf

mali_porezni_obveznici_i_ino-usluge.txt · Last modified: 2015/03/29 10:25 by gasparovic