User Tools

Site Tools


limiti_za_studente_19.09.2013

Limiti za studente

Preko student servisa se godišnje može isplatiti max fo 50.000 kn. (To je “neto”, jer se one naknade SC-u i drugo ne smatraju “primitkom”.)

http://www.actarius.hr/act/knjigovodstvo/lib/exe/fetch.php?id=propisi&cache=cache&media=pravilnik_porez_na_dohodak-novo.html
2. primici po posebnim propisima učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga iz članka 10. točke 6. Zakona, do visine 50.000,00 kuna godišnje,

Osoba se može voditi kao “uzdržavani član obitelji” na nečijoj poreznoj kartici, ako su ukupna godišnja primanja manja od 11.000 kn (=5 x 2.200 kn).

http://www.actarius.hr/act/knjigovodstvo/lib/exe/fetch.php?id=propisi&cache=cache&media=zakon_o_porezu_na_dohodak.html
(4) Uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu ovoga Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos peterostrukoga osnovnoga osobnog odbitka iz stavka 1. ovoga članka, na godišnjoj razini.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

limiti_za_studente_19.09.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)