User Tools

Site Tools


kupnja_stroja_sa_montazom_iz_eu

Kupnja stroja sa montažom iz EU

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Dobavljač na računu može prikazati jednu jedinstvenu stavku koja obuhvaća i robu i uslugu montaže ili odvojene stavke robe i stavku usluge montaže. Po Direktivni Vijeća 2006/112/EZ članka 194. na stavke robe i usluge primljene od članice Europske unije će se primijeniti prijenos porezne obveze te hrvatsko trgovačko društvo ima obvezu obračunati pretporez i obvezu za PDV po primljenim računu te prijaviti stjecanje robe i stjecanje usluge.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost članak 17., stavak 1. navodi:

„(1) Mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Ako se te usluge obavljaju stalnoj poslovnoj jedinici poreznog obveznika u mjestu koje je različito od mjesta sjedišta poreznog obveznika, mjestom obavljanja usluga smatra se sjedište stalne poslovne jedinice. Ako takvo sjedište ili stalna poslovna jedinica ne postoje, mjestom obavljanja usluga smatra se prebivalište ili uobičajeno boravište poreznog obveznika primatelja usluge.“

Zakon o porezu na dodanu vrijednost članak 75., stavak 2. navodi:

„Ako oporezive isporuke dobara ili usluga obavlja porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu, PDV plaća porezni obveznik, odnosno pravna osoba koja nije porezni obveznik, ali je registrirana za potrebe PDV-a, kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluga.“

Izvor: https://www.racunovodja.hr/33/kupnja-stroja-sa-montazom-iz-eu-uniqueidRCViWTptZHIH5St15ckqvWLiSx0FzQkZ/?serp=1

kupnja_stroja_sa_montazom_iz_eu.txt · Last modified: 2018/10/31 06:18 by gasparovic