User Tools

Site Tools


krajnji_rokovi_za_predaju_statistickih_poreznih_i_financijskih_izvjesca

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Krajnji rokovi za predaju statističkih, poreznih i financijskih izvješća

actarius_novine.jpg

Ponedjeljak, 18.06.2012.

Krajnji rokovi za predaju statističkih, poreznih i financijskih izvješća u 2012.:

1. do 31. ožujka trebaju predati statistička izvješća na obrascima POD-BIL, POD- RDG, POD-DOP svi poduzetnici obveznici poreza na dobitak uključujući i fizičke osobe i druge pravne osobe ako su obveznici poreza na dobitak u FINU (oznaka 1). Mogu se predati i kompletna financijska izvješća za statistiku i za javnu objavu (oznaka 3). Ako se predaju financijska izvješća s oznakom 3 tada se moraju predati kompletna financijska izvješća kao da su za javnu objavu.

2. do 20. travnja tromjesečna statistička izvješća za 1. tromjesečje 2012. trebaju svi poduzetnici veliki, srednji i mali predati u FINA-u (TSI-POD)

3. do 30. travnja obveznici poreza na dobitak trebaju predati financijska izvješća (Bilancu, Račun dobitka i gubitka po zahtjevu Porezne uprave) i porezne prijave (PD, PDV, TZ, SR) u Poreznu upravu, OKFŠ u Hrvatske šume (LJ. F. Vukotinovića 2, Zagreb)

4. do 30. lipnja veliki i srednji poduzetnici (ne fizičke osobe i druge pravne osobe) trebaju predati kompletna financijska izvješća za 2011. u svrhu javne objave: B, RGD, Bilješke, Izvješće o promjenama kapitala (mali ne moraju), Izvješće o novčanim tijekovima (mali ne moraju), Godišnje izvješće (mali ne moraju), Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća, Odluka o prijedlogu podjele dobitka i pokriću gubitka, Revizorsko izvješće (za obveznike revizije) u FINA-u (ako nisu do 31. ožujka predali kompletna financijska za javnu objavu i statistička izvješća s oznakom 3)

5. do 30. lipnja mali poduzetnici (ne fizičke osobe i druge pravne osobe) trebaju predati financijska izvješća za 2011. u svrhu javne objave: B, RGD, Bilješke, Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća, Odluka o prijedlogu podjele dobitka i pokriću gubitka, Revizorsko izvješće (za obveznike revizije) u FINA-u (ako nisu do 31. ožujka predali kompletna financijska za javnu objavu i statistička izvješća s oznakom 3)

6. do 20. srpnja svi poduzetnici veliki, srednji i mali trebaju predati statistička izvješća za prvo polugodište 2012. (TSI-POD) u FINA-u

7. do 30. rujna svi poduzetnici veliki, srednji i mali (ne fizičke osobe i druge pravne osobe) koji su obveznici konsolidacije financijskih izvješća trebaju predati konsolidirana financijska izvješća za 2011.: B, RGD, Bilješke, Izvješće o promjenama kapitala, Izvješće o novčanim tijekovima, Godišnje izvješće, Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća, Revizorsko izvješće (obvezno revizorsko izvješće za konsolidirana financijska izvješća) u FINA-u

8. do 20. listopada svi poduzetnici veliki, srednji i mali trebaju predati tromjesečna statistička izvješća za treće tromjesečje 2012. (TSI-POD) u FINA-u

Izvor: http://www.rrif.hr/Krajnji_rokovi_za_predaju_statistickih_poreznih_i_-796-vijest.html

krajnji_rokovi_za_predaju_statistickih_poreznih_i_financijskih_izvjesca.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)