User Tools

Site Tools


kraj_naplacivanja_opomena_za_dugove

Kraj naplaćivanja opomena za dugove?

20080708-worth2.jpg

Dakle, ubuduće bi dužnici vjerovnicima morali platiti samo stvarni dug, uvećan za zakonske zatezne kamate, ali više neće biti dužni plaćati trošak opomene, odnosno naknadu za dugovanje, kao što je to do sada nerijetko bila praksa. Udarac je to mnogim trgovcima koji su do sada naplaćivali opomene za dug.

Kroz izmjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača tako će se urediti jedno od najučestalijih pitanja s kojim se potrošači svakodnevno susreću, a odnosi se na naplatu opomena za dospjela, a nenaplaćena potraživanja trgovaca. Na takvo se zakonsko rješenje Vlada Republike Hrvatske odlučila jer je primila mnoštvo pritužbi građana koji su upozoravali na očitu nepravdu. Mnogi poslovni subjekti svaku opomenu naplaćivali su od 20 do 300 kuna pa je često trošak opomene bio veći od samog duga.

Ekonomska kriza, recesija, visoka stopa nezaposlenosti i prezaduženosti imale su značajan utjecaj na pravovremeno izvršavanje novčanih obveza potrošača. Veliki broj potrošača, ne svojom voljom, doveden je u situaciju da nije u mogućnosti na vrijeme ispoštovati sve svoje obveze.

S druge strane, u nastojanju da naplate svoja potraživanja kako bi osigurali neometano daljnje poslovanje, trgovci poduzimaju određene aktivnosti, dostavljajući opomene potrošačima u kojim ih podsjećaju o potrebi podmirivanja dospjelih potraživanja.

Takva postupanja trgovaca ne bi bila sporna, ako ne bi prouzrokovala znatne dodatne troškove potrošačima, koji su ionako već prezaduženi i nisu u mogućnosti podmiriti osnovno potraživanje.

Činjenica da neujednačeni i ponekad vrlo visoki iznosi opomena od strane trgovaca prilikom naplate potraživanja sličnih iznosa proizvoda i usluga dovode do situacije da su potrošači, osim postojećeg dugovanja i zateznih kamata, opterećeni i iznosima opomena, što dodatno povećava njihovu zaduženost, ukazuje na nužnost uređenja ovoga područja.

U tom smislu, a uzimajući u obzir tešku ekonomsku situaciju, te sagledavajući činjenicu da se dospjela potraživanja moraju naplatiti, predlaže se izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača da trgovci, bez naknade, dostavljaju potrošačima opomene radi naplate dospjelih novčanih potraživanja. Takvim rješenjem nastojala bi se postići potrebna ravnoteža u smislu da trgovac naplati svoja potraživanja, što je preduvjet za njegovo daljnje neometano poslovanje, ali bez dodatnog opterećivanja potrošača.

Predlaže se, stoga, u članku 12. postojećeg Zakona o zaštiti potrošača dodati novi stavak 5. koji glasi: „Izdavanje opomene radi naplate dospjelih novčanih potraživanja nije dozvoljeno naplaćivati.”

Ako se ovakvo Vladino rješenje usvoji, izgledno je da će ubuduće trgovci, koji su to do sada činili, slati manje opomena ili će ih prestati slati, budući da za to neće biti materijalno motivirani.

Izvor: http://www.iusinfo.hr/DailyContent/Topical.aspx?id=13093

kraj_naplacivanja_opomena_za_dugove.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)