User Tools

Site Tools


koristenje_novih_znanja_i_vjestina_u_racunovodstvu

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o . Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Korištenje novih znanja i vještina u računovodstvu

Računovodstvena je struka jedna od onih koju je korištenje suvremenih tehnologija i vještina iz temelja promijenilo . Osnovni principi i postavke u radu ostali su potpuno isti, ali način obuhvata i obrade podataka, distribucija , prijenos i pristup podacima posve su drugačiji.

1. Suvremeni informacijski sustavi omogućavaju elektronsku obradu podataka koja ne traži specifična računovodstvena znanja onih koji unose podatke, ali traži takva znanja u postavljanju informacijskog sustava na način pravilnog postavljanja shema knjiženja, kolanja dokumentacije, organizacije unosa podataka, povezivanja tih podataka.

Prednosti takvog pristupa su u brzini obrade podataka, a nedostatak je „udaljavanje autora“ od njegovog konačnog proizvoda te se često događa da upravo zbog nedostatka tih specifičnih znanja o tome gdje je krajnje odredište nekog podatka nastaju problemi u lociranju kritičnih točki kod samog unosa podatka koji kao takav remeti efikasnost cijelog sustava.

2. Korištenje informacijske tehnologije omogućava dislociranost u pristupu informacijskom sustavu nekog poduzeća pa je tako nije bitno biti fizički prisutan da bi se vršio unos i kontrola podataka. Iz toga proizlaze brojne prednosti kao što su mogućnost dislocirane kontrole nekog sustava, mogućnost korisnika da sami unose svoje podatke preko centralnog servera, nevezanost za mjesto unosa i obrade podataka i u tom smislu mogućnost sinergijskog djelovanja informatičara, revizora, računovođa, konzultanata i običnih administratora.

Unos, obrada i korištenje tih podataka ograničeni su samo maštom i znanjem karika u takvom jednom sustavu.

3. Proračunske tablice poput excela postaju neophodan alat za kontrolu, analizu i grafički prikaz različitih podataka koji su se u klasičnim računovodstvima unosili na tzv. rastere. Isto tako jednom napravljene tablice s formulama postaju uvijek dostupan alat za ponavljajuće analize, a isto tako predstavljaju idealan alat za komparacije različitih razdoblja, izračun indeksa, prosjeka i drugih financijskih pokazatelja.

4. Korištenje Internet bankarstva omogućava plaćanja i uvid u promete po računima u svako doba i sa svakog mjesta kao i mogućnost da jednom uneseni podaci predstavljaju predloške za buduće transakcije.

5. Korištenje FINA kartice omogućava predaju propisanih obrazaca Fini i Poreznoj upravi kao i uvid u porezno knjigovodstvo obaveza prema državi bez odlazaka i čekanja u redu. Ova usluga omogućava pristup tim podacima i korisnicima kojima ste dali punomoć i ovlaštenje za takav pristup.

6. Internet kao mreža svih mreža isto tako omogućava dostupnost novih saznanja i spoznaja kao i različitih poslovnih rješenja te na taj način povećava razinu primjene znanja na višim nivoima.

Primjena novih tehnologija, znanja i vještina u načinu vođenja računovodstva stoga traži sasvim drugačiji profil kadrova od onoga do sada uobičajenog. Neophodno je poznavanje informatičkih vještina, računovodstva, organizacije , vođenja , timskog rada, sposobnost brzog donošenja odluka, brz i učinkovit pristup informacijama iz okruženja.

Timovi takvih ljudi garancija su učinkovitog upravljačkog računovodstva na mikrolokaciji poduzeća ,a u tvrtkama kojima je djelatnost pružanje usluga iz područja računovodstvenih usluga, revizije, poslovnog i poreznog savjetovanja predstavljaju osnov za pozicioniranje na tržištu u smislu kvalitete, brzog i učinkovitog davanja potrebnih informacija klijentima i uzdizanje iznad uobičajenog poimanja potrebe za takvim uslugama. U tom smislu zadatak je struke stvarati nove standarde kvalitete u pružanju usluga, stvaranje potrebe za takvom novom i kvalitetnijom uslugom kako bi se računovodstvena struka profilirala u visoko sofisticiranu , na znanju utemeljenu poslovnu funkciju poduzeća.

Izvor: http://www.orkis.hr/koristenje-novih-znanja-i-vjestina-u-racunovodstvu-126.aspx

koristenje_novih_znanja_i_vjestina_u_racunovodstvu.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)