User Tools

Site Tools


konsolidacija_financijskih_izvjestaja_do_31.10.2020

Konsolidacija financijskih izvještaja do 31.10.2020.

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Ove godine, uslijed posebnih okolnosti, obveznici konsolidacije dužni su dostaviti FINA-i izvještaje radi javne objave mjesec dana kasnije od uobičajenog roka, odnosno do 31. listopada 2020. godine.

Veliki poduzetnici obvezni su konsolidirati financijske izvještaje kada oni predstavljaju matično društvo koje ima kontrolu nad jednim ili više ovisnih društava.

Mikro, mali i srednji poduzetnici obvezni su konsolidirati financijske izvještaje u situaciji kada oni predstavljaju matično društvo koje kontrolira jedno ili više ovisnih društava, takozvane sestrinske firme.

Prema Zakonu o računovodstvu (ZOR-u), matica ne mora sastavljati konsolidirane financijske izvještaje za male grupe, osim kada te male grupe uključuju i subjekte od javnog interesa. Nadalje, ako se u grupi osim matice nalaze samo ovisna društva koja pojedinačno ili skupno nisu značajna za konsolidirane godišnje financijske izvještaje, matično društvo nema obvezu konsolidacije, uz uvjet da ne obuhvaća subjekte od javnog interesa.

Malim grupama smatraju se grupe koje na konsolidiranoj osnovi na datum bilance ne prelaze dva od tri kriterija: • ukupna aktiva 30.000.000,00 kuna • prihod 60.000.000,00 kuna • prosječan broj zaposlenih tijekom poslovne godine 50.

Obveza konsolidacije propisana je Zakonom o računovodstvu, dok su detalji provedbe i pravila konsolidacije utvrđeni HSFI-jem 2 - Konsolidirani financijski izvještaji za male i srednje poduzetnike te MSFI-jem 10 - Konsolidirani financijski izvještaji za velike poduzetnike

izvor: https://www.uhyincroatia.com/wp-content/uploads/2020/09/UHY-Novosti-2020-09.pdf

konsolidacija_financijskih_izvjestaja_do_31.10.2020.txt · Last modified: 2020/09/15 23:17 by gasparovic