User Tools

Site Tools


konsolidacija_financijskih_izvjestaja

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Konsolidacija financijskih izvještaja

Social Network on White Laptop Computer

Konsolidacija se najbolje može objasniti primjerom:

Poduzetnik “Alfa”, koji posjeduje najmanje 50% + 1 dionicu poduzetnika “Beta” predstavlja maticu koja treba sastaviti konsolidirane financijske izvještaje.

Konsolidirane financijske izvještaje sastavljaju poduzetnici koji imaju kontrolu nad drugim poduzetnikom, a imati kontrolu znači imati moć upravljanja poslovanjem nekog poduzetnika.

Poduzetnik “Beta” je podružnica matice “Alfa”.

Konsolidirani financijski izvještaji su zbrojeni samostalni financijski izvještaji poduzetnika “Alfa” i “Beta”.

Samostalni financijski izvještaji se prije zbrajanja prilagođavaju postupkom koji se naziva eliminacija.

Postupak eliminacije podrazumijeva eliminiranje potraživanja i obveza, prihoda i rashoda, udjela i kapitala te nerealiziramih dobitaka nastalih u transakcijama između poduzetnika “Alfa” i “Beta”.

Konsolidirani financijski izvještaji grupe koju čine poduzetnici “Alfa” i “Beta” predstavljaju financijsko stanje o rezultat poslovanja kao da je riječ o jednom poduzetniku.

Npr: financijsko stanje i rezultat poslovanja poduzetnika “Alfa” može biti vrlo uspješno, a financijsko stanje poduzetnika “Beta” vrlo loše, pa će konsolidirani financijski izvještaji prikazivati prosječnu kvalitetu financijskog stanja i rezultata poslovanja grupe.

Izvor: http://www.racunovodja.hr/konsolidacija-financijskih-izvjestaja-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4snx_NjboRBG/

konsolidacija_financijskih_izvjestaja.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)