User Tools

Site Tools


konacni_obracun_poreza_iz_placa_za_2009

Konačni obračun poreza iz plaća za 2009

  • Konačni obračun poreza iz plaće kod zadnje isplate u godini poslodavci su obvezni sastaviti ako su plaće neredovito isplaćivane, ali samo za radnike koje su cijelu 2009. bili kod njih zaposleni i radili, a nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između gradova i mjesta u kojima je propisano plaćanje prireza.
  • Razlozi zbog kojih su poslodavci obvezni sastaviti konačni obračun, mogu biti i neiskorišteni mjesečni osobni odbitci, zbog čega je došlo do preplate poreza, i možebitno nepriznati izdatci s osnove plaćenih premija osiguranja.
  • Za nepoštovanje ovih odredaba propisane su kazne u visini 500,00 do 50.000,00 kn (čl. 67. Zakona).
  • Poslodavac može, ali nije obvezan, sastaviti konačni obračun plaće za radnike u slučaju ako su plaće redovito mjesečno isplaćivane ako radnik želi vratiti porez i prirez s osnove plaćenih premija osiguranja ili zbog različitih visina plaća u pojedinim mjesecima, ali pod uvjetom da radnik kod tog poslodavca nije ostvario druge oporezive primitke.
  • Ako je radnik ostvario i druge primitke osim plaće i želi predati poreznu prijavu, koju inaćče nije obvezan predati, zbog povrata poreza s osnove uplaćenih premija osiguranja, tada treba prijaviti sve ostvarene primitke. O tome osobito treba voditi brigu kako ne bi došlo do razlike poreza za uplatu umjesto povrata.
konacni_obracun_poreza_iz_placa_za_2009.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)