User Tools

Site Tools


koji_su_porezni_obveznici_mogli_podnijeti_zahtjev_za_reprogramom_naplate_poreznog_duga

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Koji su porezni obveznici mogli podnijeti zahtjev za reprogramom naplate poreznog duga?

iont.jpg

Člankom 3. Zakona o posebnoj mjeri naplate, propisano je da se isti primjenjivao isključivo na naplatu poreznog duga poduzetnika, a prema odredbama Općeg poreznog zakona (Nar. nov. br. 147/08 i 18/11) poduzetnicima se smatraju:

- fizičke osobe koje obavljaju registriranu samostalnu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja, a utvrđuju dohodak ili dobit temeljem poslovnih knjiga i evidencija, te

- trgovačka društva i druge pravne osobe, udružene osobe ili imovinske mase bez pravne osobnosti koje gospodarsku djelatnost obavljaju samostalno i trajno a radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procijenjenih koristi.

Zakon se nije odnosio na financijske institucije, uključujući kreditne institucije, kreditne unije, investicijska društva, društva za osiguranje i reosiguranje, leasing društva, institucije za platni promet i institucije za elektronički novac, iz čega proizlazi da navedeni poslovni subjekti, iako su imali iskazan porezni dug i neplaćena javna davanja do 31. prosina 2010. a čiju analitičku evidenciju vodi nadležna ispostava Porezne uprave ili nadležno tijelo Carinske uprave, nisu ni mogli podnijeti pisani zahtjev za reprogramiranjem poreznog duga.

Međutim, sukladno izmjenama i dopunama Upute o načinu obrade zahtjeva za reprogramom naplate poreznog duga od 20. svibnja 2011., propisano je da su zahtjev mogli podnijeti i dužnici – fizičke osobe čiji je dug nastao za vrijeme obavljanja poduzetničke djelatnosti te da se isti smatraju poduzetnicima u smislu Zakona.

Prema tome, svi obrtnici koji su obavljali registriranu obrtničku djelatnost ili djelatnost slobodnog zanimanja, a zatvorili su obrt, pri čemu su u trenutku zatvaranja imali iskazan porezni dug na analitičkim karticama čiju naplatu prati i provodi nadležna Porezna uprava, mogli su podnijeti zahtjev za reproramom naplate poreznog duga.

Izvor:http://www.racunovodja.hr/koji-su-porezni-obveznici-mogli-podnijeti-zahtjev-za-reprogramom-naplate-poreznog-duga-uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpJsSx9IETmfM/

koji_su_porezni_obveznici_mogli_podnijeti_zahtjev_za_reprogramom_naplate_poreznog_duga.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)