User Tools

Site Tools


koji_su_financijski_izvjestaji_za_neprofitne_organizacije

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Koji su financijski izvještaji za neprofitne organizacije?

nonprofits_0012.jpg

Neprofitne organizacije dužne su predati 4 vrste financijskih izvještaja:

  • bilanca (obrazac BIL-NPF),
  • račun prihoda i rashoda (obrazac PR-RAS-NPF)
  • skraćeni račun prihoda i rashoda (obrazac S-PR-RAS-NPF)
  • bilješke uz financijske izvještaje

Izvještaji se dostavljaju FINI i Državnom uredu za reviziji u propisanim rokovima.

Neprofitne organizacije nemaju obvezu sastavljanja Izvještaja za potrebe državne statistike.

Izvor:http://www.racunovodja.hr/koji-su-financijski-izvjestaji-za-neprofitne-organizacije-uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpPwvDPoHYQPa/

koji_su_financijski_izvjestaji_za_neprofitne_organizacije.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)