koji_poslodavci_kod_obracuna_minimalne_place_mogu_primjenjivati_smanjenje_osnovice_za_obracun_doprinosa_za_50

Koji poslodavci kod obračuna minimalne plaće mogu primjenjivati smanjenje osnovice za obračun doprinosa za 50%

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Nakon uvođenja olakšice za minimalne plaće koja je proizašla iz prijelaznih i završnih odredaba izmjena Zakona o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 130/17.) nastala su brojna pitanja u primjeni. Smisao zakonske izmjene je bio da se to odnosi na sve zatečene radnike koji su u mjesecu prosincu 2017. godine :

* prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu imali ugovorenu, utvrđenu ili propisanu plaću do svote minimalne plaće ili u svoti minimalne plaće,

* koji i nastavno u 2018. godini imaju ugovorenu, utvrđenu ili propisanu plaću do svote minimalne plaće ili u svoti minimalne plaće,

mjesečna osnovica za obračun doprinosa na osnovicu prema plaći, utvrđena prema propisima kojima su uređeni doprinosi za obvezna osiguranja, smanjuje se za 50% svote minimalne plaće ili razmjernog dijela minimalne plaće koja je propisana za mjesec osiguranja za koji se obavlja obračun, pod uvjetom da poslodavac ne mijenja odnosno ugovara plaću koja je viša od svote minimalne plaće.

Dakle, na zatečene radnike koji su u prosincu 2017. godine imali ugovorenu minimalnu plaću ili plaću s dodatcima (prekovremeni rad, rad nedjeljom, minuli rad i dr.) do svote minimalne plaće propisane za 2018. godinu (3.439,80 kn) mogu tijekom 2018. godine smanjiti osnovicu za obračun doprinosa (smanjenje za 50% osnovice za doprinose na plaću) na obračun minimalne plaće koji nastavljaju obračunavati i tijekom 2018. Navedeno potvrđuje stajalište Ministarstva rada i mirovinskog sustava od 14. veljače 2018. (KL: 110-01/18-01/18), a može mu se pristupiti ovdje.

Podsjećamo da od 1.1. 2018. prema čl. 2. st. 2. Zakona o minimalnoj plaći u svotu minimalne plaće ne uračunavaju se povećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad i rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi. Stoga, pri obračunu dodataka na plaću obračun doprinosa se obavlja na utvrđenu osnovicu bez umanjenja za 50%. To znači da se u slučaju obračuna dodataka na plaću ne smanjuje osnovica za obračun doprinosa. Jednako tako, na obrascu JOPPD treba iskazati dva obračuna. Više o tome može se pročitati u časopisu RRiF br. 1/18. na str. 26., a još ćemo pisati o navedenoj problematici u broju 3/18. časopisa RRiF.

Izvor: http://rrif.hr/Koji_poslodavci_kod_obracuna_minimalne_place_mogu_-1497-vijest.html

koji_poslodavci_kod_obracuna_minimalne_place_mogu_primjenjivati_smanjenje_osnovice_za_obracun_doprinosa_za_50.txt · Last modified: 2018/02/16 07:18 by gasparovic