User Tools

Site Tools


koje_novosti_donose_izmjene_i_dopune_pravilnika_o_pdv-u

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Koje novosti donose izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u?

pdv_baloni_291.jpg

Ponedjeljak, 12.03.2012.

Osim promjene opće porezne stope sa 23% na 25%, te proširenja primjene stope PDV-a od 10% na neka dobra i usluge od 1. ožujka 2012., promijenio se i sadržaj porezne evidencije, knjige I-RA i U-RA te obrazac PDV, kao i PDV-K.

Detaljnije izmjene bile su nam dostupne i poznate tek objavom izmjene Pravilnika o PDV-u koji je na žalost stupio na snagu čak tjedan dana kasnije od stupanja na snagu izmjene Zakona o PDV., odnosno tek 7. ožujka 2012.

Najznačajnija izmjena Zakona o PDV-u koji stupa na snagu 1. ožujka 2012. je promjena opće stope PDV-a sa 23% na 25%, a Pravilnikom o PDV-u koji je stupio na snagu 7. ožujka 2012. (Nar. nov., br, 29/12.) daju se detaljnija pojašnjenja odredbi Zakona.

Osim promjene stope PDV-a, novim odredbama je propisano da se ne može koristiti pretporez pri nabavi osobnih automobila, plovila i zrakoplova (osim za obavljanje djelatnosti) kao i pri nabavi svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima, ne može se koristiti pretporez za nabavu dobara i usluga za potrebe reprezentacije, promijenjen je prag za ulazak u sustav PDV-a i dr.

Većina odredbi primjenjuje se već od 1. ožujka 2012., no neke odredbe stupaju na snagu tek 1. siječnja 2013.

Na sve isporuke dobara i usluga od 1. ožujka 2012. te na izdanim računima koji se odnose na te isporuke treba iskazati – obračunati novu stopu PDV-a od 25%, odnosno na određena dobra stopu od 10%.

To proizlazi iz temeljnog načela nastanka porezne obveze u prometu dobara i usluga, a u određivanju poreznog položaja pri ispostavljanju računa u prijelaznom razdoblju može nam pomoći odredba čl. 60. st. 7. Pravilnika o PDV-u i to: “Porez na dodanu vrijednost obračunava se po stopi koja je na snazi kad su dobra isporučena ili usluge obavljene.”

Primjena povećane stope PDV-a od 25% odnosi se samo na dobra i usluge koje su do dana stupanja na snagu izmjene Zakona o PDV-u, odnosno 1. ožujka 2012. bile predmet oporezivanja po stopi od 23%.

Stopom PDV-a od 10% od 1. ožujka oporezuju se sljedeća dobra:

- jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla sukladno Pravilniku o jestivim uljima i mastima i Pravilniku o uljima od ploda i komine masline;

-dječja hrana i prerađena hrana na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu sukladno Pravilniku o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu;

-Isporuka vode pod kojom se smatra i obavljanje vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje;

- bijeli šećer od trske i šećerne repe koji se stavlja na tržišta u kristalnom obliku.

- Međutim, ali tek s primjenom od 1. siječnja 2013., na usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima primjenjivat će se također stopa PDV-a od 10%.

Od 1. siječnja 2013. promijenjen je i prag ulaska u sustav PDV-a na 230.000,00 kn, a sukladno tome i prag prometa za mjesečne, odnosno tromjesečne obveznike PDV-a na 800.000,00 kn.

Porezne evidencije nisu značajno promijenjene, ostao je isti broj stupaca, a evidentiranje izdanih i primljenih računa po stopi 22% i 23% treba iskazati u jednom stupu dok se promet po stopi od 25% evidentira u zasebnom stupcu. Jednako tako prilagođeni su i obrasci PDV i PDV-K.

Izvor:http://www.rrif.hr/Koje_novosti_donose_izmjene_i_dopune_Pravilnika_o_-788-vijest.html

koje_novosti_donose_izmjene_i_dopune_pravilnika_o_pdv-u.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)