User Tools

Site Tools


knjizenje_poklona

Knjiženje poklona

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Ako poslodavac želi kupiti dioptrijske naočale za svoje djelatnike molim Vas informaciju kako knjižiti navedeni trošak? Je li nabava dioptrijskih naočala porezno priznat trošak za poslodavca? Može li poslodavac koristiti odbitak pretporeza po računu za naočale?

U Zakonu o porezu na dohodak u članku 8. stavak 1. točka 4. navodi da se dohotkom ne smatraju primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnih i fizičkih osoba, a za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala te troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove), rješavanje kojih nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe, a pod uvjetom da je darovanje, odnosno plaćanje nastalih izdataka za tu namjenu obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava.

Iz navedenog članka možemo zaključiti da je zadovoljen uvjet da pravna osoba daruje primitak fizičkoj osobi; također se mora zadovoljiti uvjet da su potrebe zdravstvene. Možemo li tretirati dioptrijske naočale kao ortopedsko pomagalo? Stajališta su oprečna.

Ako bi tretirali dioptrijske naočale kao ortopedsko pomagalo tada bi se taj trošak knjižio u bruto iznosu bez prava na odbitak pretporeza kao porezno priznati trošak. U tom slučaju radnici se ne smiju dovoditi u neravnopravan položaj i svim se radnicima treba omogućiti isti primitak.

U suprotnom, ako dioptrijske naočale ne smatramo ortopedskim pomagalom, podmirenje tog troška za radnika bi predstavljalo neto plaću koju je potrebno obračunati na bruto svotu te podmiriti sve potrebne doprinose i poreze. Nedorečenost propisa ne daje jasan zaključak mogu li se dioptrijske naočale smatrati neoporezivim troškom za isplatitelja tj. smatra li se primitak dohodotkom ili ne. Nažalost, na poduzetniku je da prosuđuje bez čvrstog zakonskog okvira koji ima za posljedicu pravnu nesigurnost.

Izvor: https://www.racunovodja.hr/33/knjizenje-poklona-uniqueidmRRWSbk196E4DjKFq6pChAheL-SkszJ0mA2NZjcT5Ss6eNIyD8XvEw/?serp=1

knjizenje_poklona.txt · Last modified: 2020/11/03 00:19 by gasparovic