User Tools

Site Tools


knjizenje_operativnog_leasinga_od1.3.2012

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Knjiženje operativnog leasinga od 1.3.2012.

auti.jpg

U našem poslovanju (za potrebne prodajnog sektora) koristimo osobni automobil kojeg smo nabavili na operativni leasinga krajem 2011. godine. S obzirom na izmjene u poreznim propisima od 1.3.2012., kako knjižimo mjesečne rate za operativni leasing za navedeni automobil?

Odgovor: Kod osobnog automobila koji je nabavljen na operativni leasing po ulaznom računu za ratu leasinga PDV se NE može odbiti u cijelosti od 1. ožujka 2012., i to bez obzira koristi li se automobil isključivo za službene svrhe ili i u privatne svrhe. Kod automobila koji se koriste isključivo u službene svrhe, troškovi operativnog leasinga porezno su priznati 70%, a za 30% troškova operativnog leasinga uvećava se osnovica poreza na dobit. Ako se automobil, uz službene svrhe, koristi i u privatne svrhe, troškovi operativnog leasinga u potpunosti su porezno priznati rashodi jer se za korištenje u privatne svrhe utvrđuje plaća u naravi zaposleniku.

U nastavku navedeno pojašnjavamo na konkretnim primjerima knjiženja.

Primjer 1 – knjiženje operativnog leasinga za automobil koji se koristi isključivo u službene svrhe:

1) Dobivena je rata za operativni leasing za mjesec travanj 2012. u iznosu 1.250,00 kn (od toga PDV 250,00 kn) za osobni automobil koji se koristi samo u službene svrhe.

1) Račun za operativni leasing

Obveza prema dobavljačima cto 220 P 1.250,00 kn Operativni leasing automobila – porezno priznati troškovi cto 414400 D 875,00 kn Operativni leasing automobila – porezno nepriznati troškovi cto 41441 D 375,00 kn

Primjer 2 – knjiženje operativnog leasinga za automobil koji se koristi u službene i u privatne svrhe:

1) Dobivena je rata za operativni leasing za mjesec travanj 2012. u iznosu 1.250,00 kn (od toga PDV 250,00 kn) za osobni automobil koji se koristi u službene svrhe i u privatne svrhe. Za korištenje automobila u privatne svrhe utvrđuje se zaposleniku plaća u naravi u visini 20% od ukupnog iznosa mjesečne rate za operativni leasing (iznos s uključenim PDVom).

Knjiženje:

Opis Konto Duguje Potražuje

1) Račun za operativni leasing Obveza prema dobavljačima cto 220 P 1.250,00 kn Operativni leasing automobila – porezno priznati troškovi cto 41440 D 1.250,00 kn

Više o utvrđivanju plaće u naravi po osnovi korištenja službenog automobila u privatne svrhe pisali smo u RiPup-u br. 4/2012 u članku “Utvrđivanje plaće u naravi po osnovi korištenja osobnih automobila u privatne svrhe od 1.3.2012.“

Izvor: Časopis RIPup 5/12, str. 7.

knjizenje_operativnog_leasinga_od1.3.2012.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)