User Tools

Site Tools


knjizenje_manjkova_na_temelju_godisnjeg_popisa_inventure

Knjiženje manjkova na temelju godišnjeg popisa (inventure)

  • Manjkove koji su nastali u procesu nabave ili otpreme dobara treba rješavati kad nastanu i prema okolnostima nastanka (glede nadoknade štete). Tada to nije problem manjka na zalihama.
  • Manjkove koji su sklopu normiranih, posljedica su više sile (štete od elementarnih nepogoda-poplava, požar, potres-provalne krađe i sl.), porezno su neutralni manjkovi. Svi ostali podliježu plaćanju jednog ili više poreza (PDV-a, poreza na dobitak, trošarine).
  • Porezno priznati trošak je i svaki onaj manjak koji istodobno tereti odgovornu osobu., pa je uz (PDV) obračunan porez na dohodak ) plaća ili porez na dohodak od kapitala ako se za manjak tereti član društva ili dioničar.
  • Manjkovi koji terete odgovornu osobu su porezno priznati trošak uz istodobni prihod i obvezu PDV-a jer se naplaćuje )fakturira) od osobe. Postupak je jednak kao da je dobro prodano.
  • Manjkovi kojima se tereti društvo (objektivni-nepoznat krivac) po odluci nadzornog odbora ili skupštine društva (članova ili dioničara) nisu porezno priznati trošak. To znaći da se u Obrascu PD mora za svotu manjka povećati porezna osnovica.
  • Rashod(otpis) zalihe (neuporabljivog materijala, robe) priznaje se kao trošak samo ako je prodana ili na drugi način uporabljena (ili odvezena na otpad uz dokarz), ili ako je ovlaštena osoba bila na očevidu.

(RRIF 1/09 str. 48)

knjizenje_manjkova_na_temelju_godisnjeg_popisa_inventure.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)