User Tools

Site Tools


knjigovodstvo_kalkulacija

Kalkulacija: prijenos robe iz skladišta u maloprodaju

Svrha

Trgovac je nabavio trgovačku robu, i želi je prenijeti u vlastitu prodavaonicu radi daljnje prodaje. (Trgovačka roba može, ali i ne mora, biti fizički uskladištena na skladištu.)

Primjer

Trgovac želi prenijeti 50 komada autoguma sa skladišta u vlastitu maloprodajnu prodavaonicu, sa maloprodajnom maržom od 35%. Nabavna vrijednost autogume je 156,00 kuna (ukupna nabavna cijena po autogumi; uključuje transport, carinu i ostale vezane troškove, a ne uključuje PDV).

Kalkulacija

Trgovac mora napraviti kalkulaciju maloprodajne cijene. Za to se može koristiti obrazac 5-66 “Prijamni list-kalkulacija”. Račun pojednostavljeno izgleda ovako:

Prijamni list - kalkulacija
Redni
broj
Naziv
robe
Količina Jedinična
nabavna
vrijednost
Ukupna
nabavna
vrijednost
Ukupna
ukalkulirana
marža
Ukupna
prodajna
vrijednost
bez
PDV-a
Ukupni
ukalkulirani
PDV
22%
Ukupna
maloprodajna
vrijednost
Maloprodajna
cijena
1 Autogume 50 156,00 kn 7.800,00 kn 2.730,00 kn 10.530,00 kn 2.316,60 kn 12.846,60 kn 256,93 kn

Temeljnica

Kalkulacija je vjerodostojni dokument na osnovu kojeg knjigovodstvo knjiži poslovni događaj. Temeljnica za ovo knjiženje izgleda ovako:

Temeljnica
Tem.br. Datum Opis knjiženja Naziv konta Konto Duguje Potražuje
1 28.04.2008. Prijenos robe iz skladišta Roba u skladištu 660 7.800,00 kn
28.04.2008. Ukalkulirana marža Ukalkulirana marža 668 2.730,00 kn
28.04.2008. Ukalkulirani PDV Ukalkulirani PDV 664 2.316,60 kn
28.04.2008. Prijenos robe u maloprodaju Roba u prodavaonicama 663 12.846,60 kn

Naputak

Primjetite da su ovdje skladište i prodavaonica knjigovodstveni termini, i ne moraju nužno odgovarati stvarnom skladištu ili prodavaonici. U maloj trgovini roba može biti kupljena u veleprodajnom lancu, dovezena automobilom u prodavaonicu i odmah stavljena na police za prodaju. Pod robom na skladištu se misli na nabavnu vrijednost robe (ukupna cijena nabave, bez PDV-a), a pod robom u prodavaonicama na prodajnu vrijednost robe. Pritom prodajna cijena robe uključuje PDV (konto 663), dok ukalkulirani PDV (konto 664) iskazuje obvezu za PDV koja nastaje tek nakon prodaje robe.


dr.sc. Goran Gašparović 2008/04/24 22:02

Pitanja slobodno šaljite na info@actarius.hr

knjigovodstvo_kalkulacija.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)