User Tools

Site Tools


kalkulator_place_za_2019._godinu

Kalkulator plaće za 2019. godinu

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Sa kalkulatorom plaće na ovim stranicama možete izračunati plaću za 2019. godinu iz bruta, neta ili ukupnog troška. Sve izračune možete ispisati na štampač.

Izračun za 2019. godinu napravljen je prema:

  • Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 106/2018),
  • Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN 106/2018)

Novi izračun plaće za 2019. godinu stupa na snagu 01. siječnja 2019. godinu tj. za plaću PROSINAC 2018. koja će biti isplaćena u SIJEČNJU 2019. godine.

Parametri za izračun plaće za 2019. godinu (po gore navedenim prijedlozima Zakona o izmjenama i dopunama):

Napomena: označeni tekst su novosti koji se uvode u 2019. godini.

Osnovni osobni odbitak iznosi 3.800,00 kn Osnovica za uzdržavane članove i djecu iznosi 2.500,00 kn Koeficijenti za djecu:

  • za 1. dijete - 0,7
  • za 2. dijete - 1
  • za 3. dijete - 1,4 itd.

Koeficijenti za svakog uzdržavanog člana (0,7) Koeficijenti za djelomičnu invalidnost - 0,4 a za 100% invalidnost 1,5 Porezni razredi za stope poreza:

  • 24% - osnovica do 30.000,00 kn (za 2018. je do 17.500,00 kn)
  • 36% - osnovica sve više od 30.000,00 kn (za 2018. je iznad 17.500,00)

Stopa doprinosi na plaću:

  • Doprinos za obavezno zdravstvenoi osiguranje - 16,5% (za 2018. je 15%)
  • Doprinos za zaštitu zdravlja na radu - ukida se u 2019. godini (za 2018. je 0,5%)
  • Doprinos za zapošljavanje - ukida se u 2019. godini (za 2018. je 1,7%)

Umanjenje predujma poreza za 50% - za djelatnike koji imaju prebivalište ili boravište na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara Umanjenje osnovice za obračun doprinosa NA plaću za 50% - za djelatnike koji imaju ugovorenu minimalnu plaću

Trenutno aktualni kalkulator - kalkulator plaće za 2018. godinu

Kalkulator plaće za 2018. godinu: https://www.isplate.info/kalkulator-place-2018.aspx:

Kalkulator plaće za 2019. godinu: https://www.isplate.info/kalkulator-place-2019.aspx

Izvor: https://www.isplate.info/kalkulator-place-2019.aspx

kalkulator_place_za_2019._godinu.txt · Last modified: 2018/12/07 07:58 by gasparovic