User Tools

Site Tools


kako_platiti_manje_poreza_primjer_vrijednosno_uskladenje_potrazivanja

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Kako platiti manje poreza? PRIMJER Vrijednosno usklađenje potraživanja

vrijednosno_potrazivanjea.jpg

Primjer 1 – kada prvi put vrijednosno usklađujem potraživanje

Društvo Abakus d.o.o. je prodalo robu društvu Računalo d.o.o. u iznosu od 1.000.000 HRK i izdalo račun s datumom 1.8.2011. godine. Krajem siječnja 2012. godine (a prije zaključenja bilance za 2011.), društvo Abakus d.o.o. postaje svjesno da postoji vjerojatnost teškoća u naplati od društva Računalo d.o.o., te shodno tome, provodi vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca u iznosu od 1.000.000 HRK koje bi trebalo biti porezno priznato jer je od datuma računa do kraja poreznog razdoblja prošlo više od 120 dana (kraj razdoblja je 31.12.).

Međutim, društvo Računalo d.o.o. 14.3.2012. neočekivano plaća navedeno potraživanje dok u isto vrijeme Abakus d.o.o. sastavlja prijavu poreza na dobit.

Postavlja se pitanje – što sada jer imamo potraživanje „starije od 120 dana“, ali je isto naplaćeno? Ako predam prijavu poreza na dobit 1.4.2012. godine kako je planirano, navedeni rashodi od vrijednosnog usklađenja će mi biti porezno nepriznat rashod u 2011. godini, te ću u navedenoj godini bez razloga platiti 200.000 HRK poreza na dobit (koje ću povratiti smanjenjem porezne osnovice u 2012. godini – za objašnjenje pogledati primjer 2).

Rješenje je u stvari dosta jednostavno – za ovako velika vrijednosna usklađenja poreznu prijavu se isplati predati u roku kraćem od 15 dana od dana naplate takvog potraživanja. Navedeno proizlazi iz činjenice da Zakon o porezu na dobit navodi da je vrijednosno usklađenje potraživanja (uzimajući u obzir ostale odredbe koje su u primjeru zadovoljene) porezno priznato….ako isto nije naplaćeno do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave.

Navedeno znači da ako u našem primjeru prijavu predate zaključno s 29.3.2012. (14.3. + 15 dana), navedeno vrijednosno usklađenje je porezno priznat rashod.

Na navedeni način ste odgodili poreznu obvezu od 200.000 HRK za godinu dana jednostavnim pomicanjem datuma podnošenja porezne prijave – a sve samo zbog činjenice što ste poreznu prijavu podnijeli dva dana ranije ….

Primjer 2 – naknadna naplata potraživanja

Društvo Prodajem d.o.o. isporučilo je 3 kamiona robe poduzeću Kupujem d.o.o.. Poduzeće Kupujem d.o.o. nije u mogućnosti platit društvu Prodajem d.o.o. isporučenu robu.

Dakle, društvo Prodajem d.o.o. se nalazi u onoj nesretnoj skupini poduzeća koja u Hrvatskoj ne mogu naplatiti svoja potraživanja. Stoga su odustali i odlučili vrijednosno uskladiti svoje potraživanje koje je bilo tretirano kao porezno nepriznato (društvo Prodajem je uvećalo poreznu osnovicu za 500.000 HRK).

Vrijednosno usklađenje društva Prodajem d.o.o.

konto 445 - 500.000,00 kn duguje konto 129 - 500.000,00 kn potražuje

No, nakon 2 godine situacija u Hrvatskoj bila je sve bolja i bolja. Sve je manje onih koji nisu mogli naplatiti svoja potraživanja, odnosno dužnici su isplaćivali svoje obveze na vrijeme. I društvu Kupujem d.o.o. išlo je na bolje, pa je sad u mogućnosti isplatiti ne samo tekuće, već i zaostale obveze, uključujući i obveze prema društvu Prodajem d.o.o.

Kada društvo Prodajem d.o.o. naplati navedeno potraživanje, ima sljedeća knjiženja:

konto 1000 - 500.000,00 kn duguje

konto 120 - 500.000,00 kn potražuje

konto 770 - 500.000,00 kn potražuje

konto 129 - 500.000,00 kn duguje

Prilikom sastavljanja prijave poreza na dobit u društvu Prodajem d.o.o., navedeni prihodi od naknadno naplaćenih, a ranije vrijednosno usklađenih potraživanja (rashodi od čega su bili tretirani kao porezno nepriznati rashodi) trebaju biti isključeni iz porezne osnovice.

Računovođa bi prilikom sastavljanja porezne prijave poreza na dobit društva Prodajem d.o.o. trebao navedene prihode uključiti u smanjenje dobiti/povećanje gubitka pod stavku 29. Prihodi od otpisanih naplaćenih potraživanja prijave poreza na dobit.

U slučaju da prihode nisu isključili iz porezne osnovice društvo Prodajem d.o.o. bi izgubilo 500.000 x 20%=100.000 HRK, odnosno platilo bi 100.000 HRK poreza više nego što je trebalo. Navedeno je zaista skupa pogreška.

Zaključak

Ovo su samo neki od primjera kako se može platiti manje poreza, pridržavajući se zakonskih propisa. Na žalost, mnogi poduzetnici ne pridodaju tome veliku pozornost, te na taj način plaćaju više poreza nego je potrebno.

Iz navedenog Vam svakako savjetujemo sljedeće:

- Svaki kvalitetan poduzetnik bi svakako trebao pronaći kvalitetnog računovođu koji će se isplatiti na najbolji mogući način.

Svaki kvalitetni računovođa bi trebao na kraju godine napraviti sljedeće:

1. Izlistati starosnu strukturu potraživanja te filtrirati ona potraživanje gdje je od valute do kraja poreznog razdoblja prošlo više od 120 dana (pretpostavka je da utužena potraživanja već vodi odvojeno);

2. Iskazati vrijednosna usklađenja takvih potraživanja, pazeći pri tome pogotovo na „velika“ koja se naplate nakon kraja godine (radi primjera 1);

3. Filtrirati potraživanja koja su zastarjela, a koja po poreznom razdoblju ne prelaze 5.000 HRK po pojedinom dužniku koji nije fizička osoba i ista otpisati;

4. Pogledati koja su potraživanja bila vrijednosno usklađena u ranijim poreznim razdobljima, a naplaćena su u tekućem (kako bi utvrdio potencijalno ranije nepriznata, za koje prihodi od naknadne naplate umanjuju poreznu osnovicu i obratno).

Izvor: http://www.profitiraj.hr/novosti/primjer-vrijednosno-uskladenje-potrazivanja/

kako_platiti_manje_poreza_primjer_vrijednosno_uskladenje_potrazivanja.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)