User Tools

Site Tools


kako_donirati_robu_ili_novac

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Kako donirati robu ili novac

darovi2011.jpg

Dobili smo molbu od humanitarne udruge za donaciju. Prodajemo odjeću pa nas zanima možemo li donirati robu iz vlastitog asortimana ili je donaciju moguće izvršiti samo u novcu?

Zakonom o porezu na dobit utvrđeno je da se donacije smatraju porezno priznatim troškom ukoliko su učinjene među ostalim u humanitarne i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje iste djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima.

Uvjet je i da takve donacije ne prelaze iznos veći od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini što znači i da donacije novoosnovanih poduzeća u prvoj godini poslovanja nisu porezno priznati trošak.

Donaciju je moguće učiniti u stvarima, pravima, uslugama i novcu. Ukoliko se doniraju dobra i usluge tada je davatelj donacije, ako je obveznik PDV-a, obvezan na vrijednost donacije obračunati i platiti PDV

. Pri donaciji u novcu ne nastaje obveza za PDV. Za donaciju nije potreban ugovor niti zahtjev za donaciju, međutim potrebno je donijeti odluku o donaciji.

Pri donaciji robe primatelj bi trebao potpisati primitak i na taj način potvrditi da je roba preuzeta. U ovom slučaju na vrijednost odjeće koju odlučite donirati potrebno je platiti PDV, uz napomenu da u vrijednost donacije ulazi vrijednost robe s pripadajućim PDV-om pa taj ukupan iznos ne bi smio premašiti iznos od 2% prihoda koje ste ostvarili u prethodnoj poslovnoj godini. Ako je donaciju u novcu, vjerodostojna isprava za provođenje troška donacije u poslovnim knjigama je izvod žiro-računa te odluka o donaciji. Izvor: http://www.poslovni.hr/vijesti/pitanje-za-racunovodu-193887.aspx

kako_donirati_robu_ili_novac.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)