User Tools

Site Tools


kako_dokazati_provjeru_pdv_id_broja_svog_poslovnog_partnera

Kako dokazati provjeru PDV ID broja svog poslovnog partnera?

www.actarius.hr

info@actarius.hr

PDV identifikacijski broj se u državama članicama Europske unije koristi za potrebe identifikacije obveznika PDV-a. Prije nego što porezni obveznici iz RH isporuče dobra ili pruže uslugu poreznom obvezniku u Europskoj uniji, trebaju zatražiti njegov PDV identifikacijski broj kojim se koristi prilikom isporuka odnosno stjecanja dobara i usluga na zajedničkom europskom tržištu. Provjera valjanosti PDV identifikacijskog broja poslovnog partnera iz EU-a je bitna, jer ukoliko poslovni partner iz EU-a nema valjani PDV identifikacijski broj, isporuka dobara ili usluga ne može biti oslobođena PDV-a.

Za provjeru PDV ID broja svaka država članica EU-a ima uspostavljenu elektroničku bazu podataka s podacima o osobama koje su registrirane za PDV u njihovoj državi i PDV ID brojevima koji su im izdani. U toj bazi podataka sadržani su podaci o PDV ID brojevima, datumu izdavanja broja, nazivu i adresi poreznog obveznika, te o prestanku važenja PDV ID broja. Takve elektroničke baze podataka svih država članica povezane su u VIES (VAT Information Exchange System), tj. PDV sustav za razmjenu informacija na razini EU-a. VIES, dakle, omogućuje brzu provjeru podataka o poreznim obveznicima iz drugih država članica, odnosno potvrdu PDV ID brojeva, te poreznim vlastima kontrolu tijeka isporuka dobara između država članica.

Provjeru valjanosti PDV ID broja poreznog obveznika iz druge države članice moguće je obaviti na Internet stranicama Europske komisije: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

U padajućem izborniku „Država članica/Member State“ odaberemo državu članicu našeg poslovnog partnera iz EU-a. Nakon što smo odabrali državu, u polje „PDV id. broj/VAT number“ unosimo PDV ID broj poslovnog partnera (bez ISO koda države) te pritisnemo „Potvrdi/Verify“.

Odgovori na pitanje je li PDV ID broj važeći, te pripada li određenom imenu/adresi, mogu biti slijedeći:

 • Da, PDV id. broj je valjan/Yes, valid VAT number– PDV ID broj je valjan u trenutku provjere;
 • Ne, nevaljan PDV id. broj/No, invalid VAT number- PDV ID broj nije valjan ili nije ispravan u trenutku provjere;
 • Da, broj pripada danom imenu/adresi;
 • Ne, broj ne pripada danom imenu/adresi.

Porezni obveznici mogu obavljati provjeru PDV ID broja na dvije razine:

 • razina 1 - provjerava se samo valjanost PDV ID broja,
 • razina 2 - provjerava se valjanost PDV ID broja i naziv/ime i adresa kupca/stjecatelja dobara ili primatelja usluga.

Zbog zaštite podataka pojedine nacionalne porezne administracije ne daju podatke o imenima i adresama koje su povezane s određenim PDV ID brojem. Ako putem web stranice porezni obveznik ne dobije odgovor o imenu i adresi poreznog obveznika kojeg želi provjeriti, može se obratiti elektroničkom poštom Poreznoj upravi RH na adresu: provjera-valjanosti@porezna-uprava.hr.

Kako bi hrvatski porezni obveznici izvršili provjeru valjanosti PDV ID broja putem Porezne uprave, potrebno je identificirati se sljedećim podacima:

 • PDV ID broj (HR+OIB) tuzemnog poduzetnika,
 • naziv/ime i prezime tuzemnog poduzetnika,
 • adresa sjedišta tuzemnog poduzetnika,
 • strani PDV ID broj koji se želi provjeriti,
 • naziv/Ime i prezime te adresa sjedišta vašeg poslovnog partnera.

Ukoliko tuzemni isporučitelj dobije potvrdu valjanosti, to znači da je njegov kupac porezni obveznik registriran za PDV u drugoj državi članici i da je ispunjen jedan od preduvjeta da može obaviti isporuku dobra u drugu državu članicu bez obračuna hrvatskog PDV-a. Treba naglasiti da je od 1.1.2020. PDV ID broj materijalni uvjet za oslobođenje od PDV-a kod isporuke u drugu državu članicu.

Tuzemni porezni obveznik – isporučitelj dobara mora potvrdu valjanosti PDV ID broja imati u svojoj knjigovodstvenoj dokumentaciji, jer je ona ključni dokaz da je kupac registriran kao porezni obveznik u drugoj državi članici i da mu je mogao izdati račun bez PDV-a, odnosno primijeniti oslobođenje.

Dokaz o provjeri valjanosti PDV ID broja kupca porezni obveznici trebaju osigurati u svojim knjigovodstvenim evidencijama.

Obzirom da se porezni status kupca može promijeniti, primjerice PDV ID broj kupca može biti ukinut, čuvanjem dokaza o poreznom statusu kupca (npr. ispis ekrana provjere) isporučitelj će moći dokazati da je u trenutku isporuke mogao primijeniti porezno oslobođenje. Međutim, kao dokaz da je isporučitelj na određeni datum izvršio provjeru valjanosti PDV ID broja svog poslovnog partnera može biti dovoljno i to da isporučitelj u svojoj knjigovodstvenoj evidenciji ima pohranjen „Referentni broj“.

Kao dokaz da je porezni obveznik iz RH izvršio provjeru valjanosti PDV ID broja kupca iz EU-a: ispisuje ekran provjere iz VIES baze ili u knjigovodstvenoj evidenciji ima pohranjen „Referentni broj“.

Naime, ukoliko porezni obveznik u polje „Država članica podnositeljica/Requester Member State“ unese svoj vlastiti PDV ID broj, tada će kod prikaza rezultata dobiti i šifriranu oznaku pod nazivom „Referentni broj/Consultation Number“. Pomoću te šifrirane oznake isporučitelj može dokazati da je na određeni datum izvršio provjeru valjanosti određenog PDV ID broja svoj poslovnog partnera i da je kao rezultat dobio odgovor da je PDV ID broj na taj datum bio valjan.

Izvor: https://www.teb.hr/novosti/2020/kako-dokazati-provjeru-pdv-id-broja-svog-poslovnog-partnera/

kako_dokazati_provjeru_pdv_id_broja_svog_poslovnog_partnera.txt · Last modified: 2020/10/27 00:36 by gasparovic