User Tools

Site Tools


kako_do_neisplacene_otpremnine

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Kako do neisplaćene otpremnine?

Potpisao sam sporazum o prestanku radnog odnosa s poslodavcem. U njemu piše da će otpremnina biti isplaćena najkasnije 90 dana nakon prestanka radnog odnosa, što nije učinjeno. Što mogu poduzeti kako bih dobio svoju otpremninu?

Slijedom odredbe članka 85. stavak 2. Zakona o radu, poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće ili otpremninu ili ih ne isplati u cijelosti, dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće, naknada plaće ili otpremnine radniku dostaviti obračun iznosa koje je bio dužan isplatiti.

Otpremnina inače dospijeva s danom prestanka radnog odnosa (isteka otkaznog roka), no Vi ste ugovorili kasniji rok dospijeća. Dakle, ukoliko je isplata Vaše otpremnine dospijevala, primjerice, u kolovozu 2013. godine, tada je do kraja istog mjeseca poslodavac bio dužan izdati Vam obračun dužne otpremnine. Ako poslodavac to nije učinio, odmah ga pozovite pisanim putem, preporučenom pošiljkom s povratnicom, da Vam isplati otpremninu i dostavi obračun u roku od osam dana.

Dostavi li Vam poslodavac obračun otpremnine, tada, sukladno članku 85. stavak 3. ZOR-a, imate ovršnu ispravu, obračun, temeljem koje možete pokrenuti postupak prisilne naplate svog potraživanja. S druge strane, ako poslodavac ne dostavi obračun, u svakom slučaju ga prijavite mjesno nadležnoj ispostavi Državnog inspektorata, jer je člankom 294. ZOR-a propisana kazna od 61.000,00 do 100.000,00 kn za takvo postupanje poslodavca. Vama tada za naplatu Vašeg potraživanja preostaje jedino u sudskom postupku ostvarivati isto, a za takav postupak Vam svakako preporučam da angažirate odvjetnika koji će Vas zastupati.

Izvor: http://burza.com.hr/pitanja/radni-odnosi/2013/09/120084-kako-do-neisplacene-otpremnine/

kako_do_neisplacene_otpremnine.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)