User Tools

Site Tools


jopdd_obrazac_zamjena_za_6_obrazaca_koji_se_trenutno_koriste_28.05.2013

JOPDD obrazac – zamjena za 6 obrazaca koji se trenutno koriste JOPDD obrazac će zamijeniti 6 drugih obrazaca, a u nastavku je opisano nekoliko detalja vezanih za sam JOPDD obrazac i potrebne predradnje koje treba učiniti da bi početak primjene predmetnog obrasca prošao što „bezbolnije“.

Na web stranicama Porezne uprave (link) objavljen je prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak u okviru kojeg se propisuje sadržaj novog JOPPD obrasca (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na dan XX).

JOPPD obrazac objedinit će podatke koje ste do sada dostavljali u više propisanih obrazaca. Drugim riječima, JOPPD obrazac će zamijeniti obrasce: ID, IDD, ID-1, IDD-1 , IP i R-Sm.

Predviđeno je da se obrazac predaje elektronskim putem (ePorezna) u slučaju da je obveznik već korisnik bilo koje usluge ePorezna. Izuzetak je predviđen za porezne obveznike koji imaju manje od tri zaposlena i ne koriste usluge e Porezne.

Kod podnošenja obrazaca predviđene su sljedeće kontrole:

Formalne kontrole (ako one nisu zadovoljene, o istome se obavještava podnositelj obrasca i smatra se da obrazac nije niti podnesen Poreznoj upravi);

Matematičke i logičke kontrole (ako nisu zadovoljene, o istome se obavještava podnositelj i čeka se ispravak obrazaca);

Upozoravajuće kontrole (obrazac se prihvaća i o tome se obavještavam podnositelj obrasca).

Zbog navedenih kontrola, skrećemo Vam pažnju da je prije stupanja na snagu predmetnog Pravilnika uputno uskladiti interne evidencije za svakog primatelja primitka s evidencijama Porezne uprave, MUP-a, Regosa, HZZO-a i HZMO-a (podaci o osobnim odbicima, prebivalištu/boravištu, pripadnost/ne II stupu i drugo) a da bi se prilikom predaje JOPPD obrasca otklonile eventualne netočnosti i nelogičnosti u smislu zadovoljenja svih kontrola koje su prethodno navedene.

Naravno, za usklađenje podataka potrebno vrijeme, pa je neophodno da se radnje u smjeru usklađenja započnu pravovremeno.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

izvor:http://www.cinotti.hr/jopdd-obrazac--zamjena-za-6-obrazaca-koji-se-trenutno-koriste.aspx

jopdd_obrazac_zamjena_za_6_obrazaca_koji_se_trenutno_koriste_28.05.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)