User Tools

Site Tools


izrada_poslovnog_plana

Izrada poslovnog plana

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Poslovni plan predstavlja neophodni alat za učinkovito i kvalitetno poslovanje, odnosno za optimalno korištenje raspoloživih sredstava tijekom cijele godine. Osim toga, služi za analiziranje uloženih sredstava, za analiziranje rezultata poslovanja te navodi moguća rješenja u slučaju eventualnih rizika.

Poslovni plan je dokument budućeg poslovanja. Na temelju izrađenog plana, poslodavac može donositi kvalitetnije odluke, kako bi osigurao uspješnije poslovanje.

Izrada poslovnog plana:

Poslovni plan izrađuje se na temelju informacija o načinu poslovanja. Laički rečeno, poslovni plan sastavljen je od odgovora na sljedeća pitanja:

 • Tko su kupci odnosno potrošači?
 • Koji proizvod stavljate na tržište?
 • Kako mislite nuditi proizvod ili uslugu potencijalnim kupcima?
 • Koji su glavni razlozi zbog kojih će kupci htjeti upravo vaš proizvod?
 • Koliki će biti trošak proizvodnje?
 • Koliko proizvoda planirate staviti u prodaju?
 • Kolika je cijena prodaje pojedinačnog proizvoda?
 • Razmislite o troškovima proizvodnje i o mogućoj zaradi:
 • Koliki je troška proizvodnje?
 • Koliki je trošak prodaje?
 • Koliki je trošak marketinških kampanja?
 • Koliko financijskih sredstava je potrebno za ostvarenje prodaje?
 • Koji su izvori financiranja?
 • Vaša eventualna zarada?

6 elemenata poslovnog plana:

 1. Podatci o poduzetniku: čime se bavi poduzetnik, godine iskustva u ovom poslu, eventualni suradnici na novom projektu; znanja, vještine i sposobnosti realiziranja poduzetničkog pothvata.
 2. Poduzetnička ideja: opis ideje, proizvoda i potencijalnih kupaca. Daje odgovore na pitanja što i kako će se proizvoditi, koji su potencijalni kupci i način prodaje.
 3. Opis proizvoda i načina proizvodnje: detaljan opis proizvoda: od dimenzija do fotografija proizvoda i opisa ambalaže. Definirajte način upotrebe proizvoda. Zatim, ovdje obavezno treba navesti i vrijeme i tijek proizvodnih faza.
 4. Struktura ulaganja i izvora financiranja: opisivanje i specificiranje ukupnih ulaganja u proizvod i njegovu proizvodnju. Navesti eventualna financiranja od strane donora. Izjasniti se o količini vlastitih financijskih sredstava.
 5. Tržišna opravdanost: u ovom dijelu potrebno je definirati potencijalne kupce te odrediti mjesta na kojima će se prodavati vaš proizvod. S obzirom na to da su kupci glavni potrošači te da bez njih nema ni zarade, treba razgovarati s njima i prikupiti njihova mišljenja koja će služiti kao nit vodilja u vašem poslovanju. Načini na koje možete prikupiti informacije od potencijalnih kupaca odnose se na anketiranje i na izradu prototipa proizvoda. Provjerite kako tržište reagira na novi proizvod, koja su njihova razmišljanja o tome; što bi promijenili ili unaprijedili. U slučaju anketiranja, ne zaboravite postaviti pitanje koje bi se ticalo učestalosti korištenja proizvoda. Zatim, potrebno je analizirati postojeću konkurenciju te navesti načine distribucije proizvoda te eventualni popis dobavljača. Ne zaboravite na način promocije vašeg proizvoda.
 6. Ekonomska opravdanost: ovaj dio poslovnog plana odnosi se na analizu isplativosti ideje odnosno proizvoda. Treba obratiti pozornost na realne cijene prodaje proizvoda kao i na troškove njegove proizvodnje. Osim toga, navedite prihode, rashode te jasne računa dobitka i gubitka.

Prednosti poslovnog plana:

 • lakše usmjeravanje poslovanja,
 • pomoć u pronalaženju izvora financiranja,
 • privlačenje potencijalnih partnera,
 • jasno sagledavanje poslovne prilike,
 • brža i jednostavnija komunikacija s okruženjem.

Odlike poslovnog plana:

 • mora biti čitljiv i razumljiv,
 • usmjeren prema tržištu,
 • mora sadržavati procjenu utjecaja konkurencije te realnu razvojnu viziju.

Izvor: https://www.teb.hr/novosti/2018/izrada-poslovnog-plana/

izrada_poslovnog_plana.txt · Last modified: 2018/09/26 01:21 by gasparovic