User Tools

Site Tools


iznos_placanja_skolarine_djeci

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Iznos plaćanja školarine djeci

fakulteti-instituti.jpg

Direktor sam d.o.o.-a. Mogu li preko firme neoporezivo platiti kćeri školarinu za fakultet i druge troškove školovanja? Postoji li mogućnost da se školarina isplati odjednom ili je isplata stipendija ograničena u nekom mjesečnom iznosu?

Stipendija predstavlja oblik novčane pomoći koji se dodjeljuju pojedincima za potrebe njihova obrazovanja odnosno profesionalnog usavršavanja. Stipendije kao potporu za školovanje mogu među ostalim isplatiti članovi društva svojoj djeci ili djeci svojih zaposlenika.

Primitak po osnovi stipendije može se do točno utvrđenih svota isplatiti neoporezivo. Stipendije se mogu isplatiti neoporezivo studentima za školovanje na višim i visokim školama i fakultetima u Hrvatskoj i inozemstvu ali samo ukoliko je riječ o stipendijama za redovno školovanje i to do visine od 1600 kuna mjesečno. Status redovnog studenta dokazuje se Potvrdom o upisu na redovito školovanje.

Poduzetnici koji isplaćuju školarine za primjerice jednu akademsku godinu mogu neoporezivo isplatiti kumulativnu svotu stipendija studentima za više mjeseci ali samo ukoliko isplaćene stipendije ne prelaze neoporezivu svotu po svakom mjesecu.

Isplata stipendije redovnim studentima iznad navedenih neoporezivih svota podliježe porezu na dohodak te eventualno i prirezu. Stipendije isplaćene izvanrednom studentu oporezuju se na način propisan za drugi dohodak te je potrebno obračunati i isplatiti doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, porez na dohodak i prirez. Izvor:http://www.poslovni.hr/vijesti/pitanje-za-racunovodu-193374.aspx

iznos_placanja_skolarine_djeci.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)