User Tools

Site Tools


izmjene_zakona_o_pdv-u_za_ino_poduzetnike

IZMJENE ZAKONA O PDV-U ZA INO PODUZETNIKE

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Od 1. siječnja 2019. godine ino poduzetnici koji u RH imaju registriran samo PDV broj, postupaju kao i svi obveznici PDV-a: obračunavaju PDV na svojim izlaznim računima i koriste pretporez po ulaznim računima te predaju mjesečne obračune PDV-a na OBRASCU PDV i nemaju obvezu

predaje obrasca INO PPU (obrazac je ukinut kao nepotreban).

Naime, do 31. prosinca 2018. godine na isporuke ino poduzetnika s registriranim samo PDV brojem, primjenjivao se prijenos porezne obveze, što znači da prodavatelj dobra ili usluge na svojim izlaznim računima nije zaračunavao PDV, a kupac je iskazivao istodobno pretporez i obvezu za PDV u istom iznosu. Budući da je takav prodavatelj kupovao dobra i usluge u RH sa PDV-om, uvijek je bio u poziciji da traži povrat pretporeza na obrascu INO PPU.

Radi velikih poreznih prijevara na isporuke betonskog čelika i željeza i proizvoda od betonskog čelika i željeza (armature), uveden je odredbom člankom 75. stavkom 3. točka g. Zakona o PDV-u prijenos porezne obveze. Dakle, kupci navedenih proizvoda dužni su istodobno obračunati i pretporez i poreznu obvezu (isto kao kod građevinskih usluga za koje je propisan prijenos porezne obveze).

Izvor: http://www.uhyincroatia.com/uploads/publications/Novosti%2004-2019.pdf

izmjene_zakona_o_pdv-u_za_ino_poduzetnike.txt · Last modified: 2019/04/30 04:02 by gasparovic