User Tools

Site Tools


izmjene_i_dopune_pravilnika_o_porezu_na_dobit

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit

20080708-worth2.jpg

Ponedjeljak, 05.12.2011.

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit koje se odnose na 2011. godinu jesu sljedeće:

a) Isplatu predujma dobitka više nije obvezno obavljati na žiro račun udjeličara - fizičke osobe. Ponovo se može isplaćivati u gotovini, na tekući račun udjeličara ili obračunskim plaćanjima.

(Ukida se čl. 35.a, st. 1. Pravilnika). Ali poduzetnik je i dalje obvezan voditi Evidenciju o isplaćenim i podmirenim predujmovima dobiti.

b) Izmijenjen je sadržaj podataka za red.br. 50. i 51. Obrasca PD u vezi s izmjenama Zakona o poticanju ulaganja objavljenim u Nar. nov., br. 61/11. Odnosi se na olakšice i oslobođenja temeljem spomenutog zakona.

O tome više u RRiF-u br. 1/12 u članku u vezi s prijavom poreza na dobitak.

Izmjene i dopune Pravilnika koje se stupaju na snagu danom prijema RH u članstvo u EU, odnose se na:

a) Spajanje, podjelu, djelomičnu podjelu, prijenos imovine i zamjenu dionica trgovačkih društava iz različitih država članica EU prema Direktivama 90/434/EEZ I 2005/19 EZ.

b) Oslobođenje od plaćanja poreza po odbitku na isplate kamata i autorskih naknada između društava koje je rezident RH i stalne poslovne jedinice u RH društva iz neke druge države članice EU i povezanog društva u državi članici ili stalne poslovne jedinice u nekoj drugoj državi članici povezanog društva u državi članici, prema čl. 31., st. 1. Zakona, uz uvjet da su oni stvarni korisnici kamata ili autorskih naknada.

Izvor: http://rrif.hr/Izmjene_i_dopune_Pravilnika_o_porezu_na_dobit-736-vijest.html

izmjene_i_dopune_pravilnika_o_porezu_na_dobit.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)