User Tools

Site Tools


izmjene_i_dopuna_zakona_o_porezu_na_dohodak_-_2011-10-17

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Izmjene i dopuna Zakona o porezu na dohodak

porezna_prijava.jpg

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dohodak objavljen je u Narodnim novinama br. 114/11., a na snazi je od 15. listopada 2011.

Prema izmjenama, kamate po kojima poslodavac može radnicima dati kredit smanjene su te sada iznose 3% godišnje. (Članak 14.)

Novost je i da se isplata dividendi i udjela u dobitku može isplaćivati u gotovu novcu i u naravi (stvarima), obračunskom isplatom, a ne nužno na žiro račun dioničara odnosno člana društva. (Članak 61.)

Dopunom Članka 60. isplatitelj dividendi i udjela u dobiti obvezan je voditi evidenciju o obračunanim i isplaćenim dividendama te udjelima po svakoj fizičkoj osobi - dioničaru/članu društva te dostaviti propisano Poreznoj upravi.

Sadržaj evidencije i izvješća, kao i rokove dostavljanja, propisat će ministar financija u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona, uz obvezu usklađivanja i provedbenih propisa u istom roku.

Izvor:http://www.racunovodja.hr/izmjene-i-dopuna-zakona-o-porezu-na-dohodak-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4jmP-wY3K65m/

izmjene_i_dopuna_zakona_o_porezu_na_dohodak_-_2011-10-17.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)